Tjänstledighet

Hej.

Arbetar på ett bevakningsföretag. Tillsvidareanställd. Och vill testa ett nytt jobb i form av fotografering under sommaren 2016. Har jag rätt att begära tjänstledigt?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga till oss på Lawline!

Det finns ingen lagstadgad rätt att få tjänstledighet för att inneha anställning hos en annan arbetsgivare. Det är dock vanligt att denna felaktiga uppfattning finns bland arbetstagare. Beslutet att bevilja en arbetstagare tjänstledighet är helt upp till arbetsgivaren själv att bestämma huruvida denne vill medge eller avslå ledigheten i det enskilda fallet. Om arbetsgivaren beviljat andra arbetstagare tjänstledighet kan detta användas som ett argument för fortsatt beviljande.

I kollektivavtal kan finnas bestämmelser om rätten till tjänstledighet. Det är därför en bra idé att titta på kollektivavtalet du omfattas av. Om en arbetsgivare och arbetstagare kommer överens om att arbetstagaren ska vara tjänstledig är det bra om detta görs det skriftligen. I den skriftliga överenskommelsen bör även regleras hur länge ledigheten ska pågå, att du ska ha rätt att avbryta tjänstledigheten i förtid och återgå i arbete och inom vilka tidsramar du måste meddela att du vill komma tillbaka till arbetet

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Lejla AlicRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Tjänstledighet ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000