Tjänstefel ordningsvakt

FRÅGA
Hej, Jag var på en klubb, rimligt berusad, gick på toa med en kompis och vi bestämde oss då för att gå hem. Utanför väntade klubbens vakter och sa att jag skulle följa med dom. Jag sa då att jag ska hem och jag kan gå själv och hämta mina saker men om dom vill kan dom gå bakom mig men att jag inte behövde hjälp att eskorteras ut. Då tar dom tag i mig och lägger ner mig på marken och tillkallar polis. Min kompis bevittnade allt och den infon hon fick var att vakterna hade sagt att jag sparkat på en utav dom (vilket absolut inte hände). Detta slutade med att jag blev lobbad och blev satt i förvar. Undrar om detta går att anmäla.
SVAR

Hej!

Det finns flera lagrum som reglerar ordningsvakters myndighetsutövning. Vi börjar med att gå igenom några av ordningsvakternas befogenheter och skyldigheter.

Ordningsvakterna har enligt PL 13 § rätt att avvisa och avlägsna personer som stör eller utgör en omedelbar fara för den allmänna ordningen. Bedömningen om detta är något som den enskilda ordningsvakten står för vilket stundom kan vara lättare eller svårare att förstå vid en given situation. I första hand ska ordningsvakten avvisa, alltså verbalt få en person att lämna platsen och personen är skyldig att lyda ordningsvaktens uppmaning. Om den åtgärden är otillräcklig får ordningsvakten handgripligen flytta personen från platsen. Däremot ska man komma ihåg att det inte är omöjligt att en ordningsvakt ur säkerhetssynpunkt kan ha fog att avlägsna på en gång. Det beror på personens agerande.

Det våld som ordningsvakten har rätt att använda sig av vid ett avlägsnande är "försvarligt" enligt PL 10 §. Det betyder att ordningsvakten har rätt att använda lika mycket våld som det motstånd hen möts av, och lite till.

En viktig skyldighet för ordningsvakternas agerande i sin tjänsteutövning finns i lagen om ordningsvakter (LOV) 8 §. Den säger att ordningsvakterna ska kommunicera och upplysa och är skyldiga att inte använda strängare medel än nödvändigt vid sina tjänsteåtgärder. Detta kallas proportionalitetsprincipen och är en av grundbultarna i myndighetsutövning. Ordningsvakterna ska även ta hänsyn till hur mycket uppmärksamhet åtgärden drar åt sig för individen man ska ingripa emot. Till exempel kanske man väljer att meddela en person att hen måste lämna lokalen i samband med ett toalettbesök istället för att ta diskussionen vid ett fullsatt middagsbord bland personens vänner.

Tjänstefel

Så, vad händer om en ordningsvakt går utanför sina befogenheter? Jo, en bestämmelse finns i brottsbalken 20 kap. 1 § om tjänstefel. Det innebär att en ordningsvakt kan bli dömd för tjänstefel inte bara om hen avsiktligt utfört ett fel i tjänsten utan även oaktsamhet är straffbart.

Ordningsvakter ska enligt LOV 4 § vara laglydiga och "lämpliga", vilket är en något luddig beskrivning men tar höjd för tillfällen eller situationer där uppenbart olämpliga personer inte ska ha rätt att vara ordningsvakter längre. Om tjänstefelet anses ringa eller om det inte rör sig om ett brott kan ordningsvakten alltså ändå få sitt förordnande återkallat enligt LOV 9 § och får då inte jobba mer.

Ordningsvakterna har ett förordnandenummer som är knutet till deras namn- och personnummer. Detta är de skyldiga att uppge. I praktiken skulle jag råda dig att i första hand vända dig till krögaren som var ansvarig den kvällen då händelsen skedde. Hen ska ha koll på vilka ordningsvakter som var i tjänst. Det förenklar ditt ärende hos polisen men får du inte tag på det så är det helt okej, du kan göra en anmälan ändå och låta polisen sköta informationssamlandet.

Som du säkert redan gissat så vänder du dig sedan till polismyndigheten och gör en polisanmälan, antingen på en polisstation, via webben eller telefon 114 14. Polisen är ordningsvakternas förmän och tillsynsmyndighet och det är de som ska utreda ett eventuellt tjänstefel.

Lycka till och tack för att du vände dig till oss!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ordningsvakt och väktare (51)
2020-02-07 Ordningsvakt som agerar på misstanke
2020-01-28 Våld vid gripande
2020-01-28 Fråga om biljettkontrollanters befogenheter
2020-01-24 Får en ordningsvakt kroppsvisitera och ta egendom i beslag?

Alla besvarade frågor (77194)