Tjänsteanteckning efter telefonsamtal

2017-09-12 i Myndigheter
FRÅGA
Jag undrar om Migrationsverket måste föra tex tjänsteanteckning efter telefonsamtal?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I vissa fall ska en myndighet anteckna uppgifter som myndigheten får på annat sätt än genom skriftliga handlingar. Till exempel genom ett telefonsamtal. En uppgift ska antecknas om den kan ha betydelse för utgången i ärendet samt att ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild (15 § Förvaltningslagen).

Anteckningar görs vanligtvis i form av en tjänsteanteckning. En sådan bör innehålla de nya uppgifterna, namnet på uppgiftslämnaren samt vara undertecknad av den som har gjort anteckningen. En tjänsteanteckning bör även vara daterad. Det finns inga krav på att det som sagts under till exempel ett telefonsamtal måste återges ordagrant.

Uppgifter som redan framgår av de handlingar som finns på myndigheten behöver inte antecknas på nytt.

Sammanfattningsvis behöver migrationsverket bara i vissa fall skriva en tjänsteanteckningar efter ett telefonsamtal. Anteckningsskyldigheten är beroende av vilka uppgifter som har lämnats.

Joel Myrenius
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (430)
2021-07-27 Räknas mallar som domstolarna har till stöd för domskrivning som allmänna handlingar?
2021-07-25 Kan jag byta efternamn?
2021-07-17 Krävs strandskyddsdispens för växthus?
2021-06-23 Hur ansöker jag om nytt pass om jag saknar ID-handling?

Alla besvarade frågor (94327)