FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt29/08/2018

Tjänst utan avtal vid staketreparation

Min granne har reparerat staket mellan våra tomter utan att diskutera med mig, det är jag som har satt upp staketet från början och staketet står på min sida tomtgränsen, nu kommer hon och vill ha betalt för hälften av kostnaden, skall jag betala eller vad gäller rent juridiskt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Situationen kallas negotiorum gestio

Om en person, utan att du bett om det, utför en tjänst åt dig är du enligt huvudregeln i svensk rätt inte skyldig att betala för tjänsten. Situationen kallas för negotiorum gestio ("tjänster utan avtal" på svenska) och bygger på att det saknas ett muntligt eller skriftligt avtal. Enkelt uttryckt är det alltså inte möjligt i svensk rätt att utföra tjänster åt folk som inte bett om det och sedan ta betalt för det.

Bedömningen i din situation

Då staketet är uppsatt av dig och står på din sida tomtgränsen får det anses vara ditt staket. Som jag tolkar din situation har du och din granne inte talats vid om en reparation, och än mindre kommit överens om att grannen ska utföra reparationen (tjänsten) åt dig. Grannen har alltså utfört en tjänst utan avtal och har inte rätt till betalning från dig, så länge ingen särskild omständighet finns som talar för något annat. En sådan särskild omständighet skulle kunna vara att åtgärden var nödvändig och att din åsikt/godkännande av tjänsten inte kunde inväntas för att åtgärden var så brådskande. Detta bedömer jag inte vara aktuellt i din situation.

Du behöver inte betala

Sammanfattningsvis kan din granne juridiskt sett inte kräva betalning, då hon har utfört en tjänst på ditt staket utan att du bett henne om det.

Hoppas att du fått svar på din fråga.


Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000