Tittar man på bevisen under rättegången eller har rätten redan tittat på dem?

2018-11-07 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej! Hur fungerar det med bevisning som skärmdumpar och filmer i en rättegång? Har domaren och nämndemännen tittat på materialet innan eller tittar man på det här tillsammans under rättegången? Får den tilltalade ta del av bevisning i efterhand om inget visas i rättsalen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Inom svensk processrätt gäller den s.k. omedelbarhetsprincipen. I brottmål kommer principen till uttryck i 30 kap. 2 § Rättegångsbalken.

Omedelbarhetsprincipen innebär att en dom ska grundas enbart på vad som förekommit vid förhandlingen. Allt material (dvs. alla skärmdumpar och filmer) ska presenteras och visas under huvudförhandlingen. När domstolen sedan ska döma får den inte ta hänsyn till sådant material som inte tagits upp. Av samma anledning får även den tilltalade ta del av bevisningen i samband med rättegången.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (318)
2020-07-26 Husrannsakan hos inneboende
2020-07-16 ny bevisning efter nedlagd förundersökning
2020-07-15 Är sms tillåtna som bevis i en brottmålsrättegång?
2020-07-14 Läser domaren förundersökningen inför brottmålsrättegång?

Alla besvarade frågor (82579)