Tittar man på bevisen under rättegången eller har rätten redan tittat på dem?

Hej!

Hur fungerar det med bevisning som skärmdumpar och filmer i en rättegång? Har domaren och nämndemännen tittat på materialet innan eller tittar man på det här tillsammans under rättegången? Får den tilltalade ta del av bevisning i efterhand om inget visas i rättsalen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Inom svensk processrätt gäller den s.k. omedelbarhetsprincipen. I brottmål kommer principen till uttryck i 30 kap. 2 § Rättegångsbalken.

Omedelbarhetsprincipen innebär att en dom ska grundas enbart på vad som förekommit vid förhandlingen. Allt material (dvs. alla skärmdumpar och filmer) ska presenteras och visas under huvudförhandlingen. När domstolen sedan ska döma får den inte ta hänsyn till sådant material som inte tagits upp. Av samma anledning får även den tilltalade ta del av bevisningen i samband med rättegången.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo