Tips kring avtalsskrivning om skadestånd för trasig cykel

2019-07-29 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag undrar hur skulle ett avtal ha kunnat skrivas för att försäkra sig om att båda parter är överens?Hur kan man formulera ett avtal som säkrar båda parters intressen och minimerarisken för missförstånd eller feltolkningar. Utifrån denna situationJohans syster får låna Johans cykel över dagen och då han får tillbaka den så är det punktering. Johan kräver att det är systerns ansvar att laga punkteringen.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nyckeln till att undvika missförstånd och feltolkningar är tydlighet. Två parter som är oroliga för att de kanske egentligen inte är 100% överens kan lätt tendera att använda sig av luddiga formuleringar, som parterna var för sig tycker ger stöd för den egna tolkningen. Vill man undvika detta bör man använda konkreta formuleringar, som tar sikte på de centrala frågorna som avtalet är avsett att reglera. Eventuella tvister kring vad avtalet föreskriver löses då redan vid avtalsskrivningen, och inte när ett redan upprättat och gällande avtal ska tolkas.

Jag förstår inte riktigt vad det är för situation du menar att avtalet ska reglera: Är parterna överens om att systern ska betala? Skrivs avtalet före eller efter cykeln gått sönder, och reglerar det underförstått vad som ska hända om cykeln går sönder, eller vad som ska hända nu när cykeln har gått sönder?

Oaktat att jag inte förstår vilken situation det är ni vill reglera och vilka uppfattningar Johan och hans syster har om situationen kan jag ge två enklare exempel på avtalsskrivning – ett lite luddigt formulerat, och ett betydligt konkretare:

– Luddigt: "Johans syster ska ersätta skador som hon orsakar på Johans cykel." Har Johans syster exempelvis cyklat på en liten och vass sten som hon svårligen kunnat upptäcka kanske hon inte tycker att hon orsakat skadan, medan Johan anser det.

– Konkretare: "Johans syster ska ersätta alla skador på cykeln som uppstått när hon suttit på cykeln, även om hon inte varit oaktsam och även om hon saknat möjlighet att förutse skadans uppkomst." Den här formuleringen föreskriver ett så kallat strikt ansvar, och får sägas otvivelaktigt inkludera även situationen då hon cyklar på en sten som hon inte kan förväntas upptäcka. Jag varken rekommenderar eller avråder från en sådan avtalsformulering, men den är ett exempel på hur mycket konkreta formuleringar som lämnar litet tolkningsutrymme kan bädda för få missförstånd.

Du frågar också hur man säkerställer båda parternas intressen. I och med att jag inte vet vad parternas intressen är kan jag inte uttala mig konkretare om den saken än att ni i enlighet med vad jag skrivit ovan om konkreta formuleringar ser till att parterna respektive intressen tydligt skrivs in i avtalet på ett sätt som gör båda parterna nöjda.

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (584)
2020-02-21 Skadad hund i samband med veterinärvård, vad gör jag?
2020-02-06 Förutsättningar för skadestånd
2020-01-20 Möjlighet att få ersättning för skada efter operation av halsen.
2019-12-29 Kan utländsk medborgare få ersättning för felaktigt frihetsberövande?

Alla besvarade frågor (77566)