Timanställning vid behov efter avrop?

2015-05-31 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej! Jag har blivit erbjuden ett anställningsavtal med anställningsformen timanställning vid behov efter avrop. Vad menas med detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Till att börja med är inte timanställning en anställningsform. I Sverige har vi två anställningsformer, vilka är tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning, 4 och 5 §§ lag om anställningsskydd (LAS) (här).

En timanställning kan gälla tillsvidare eller viss tid beroende på vad som står i anställningsavtalet. Finns det ett slutdatum i anställningsavtalet är det en tidsbegränsad anställning, i annat fall är anställningen tillsvidare.

Det man menar när man benämner anställningen som timanställning är att den anställda är anställd per timme, till skillnad från till exempel när anställd går på fast schema där man i förväg vet hur mycket den anställda ska jobba. Timanställning används oftast när det är ovisst hur mycket den anställda ska jobba och där anställda istället jobbar vid behov.

Sammanfattningsvis innebär timanställning vid behov efter avrop att du inte kommer att arbeta efter ett fast schema utan kommer att bli kontaktad för att jobba (exempelvis inringd) när arbetsgivaren är i behov av det.

Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Sarah Saajakari
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll