Timanställning och övergång till tillsvidareanställning

2015-04-13 i Anställningsformer
FRÅGA
Jag är anställd av ett privat företag utan kollektivavtal och har under 5 år arbetat som "timanställd" vilket enligt Las inte är en giltig arbetsform. Står också där att efter två år ska tjänsten övergå till en tillsvidareanställning vilket den inte gjort. Måste man under en tillsvidareanställning ha en fast tjänstgöringsgrad eller kan man arbeta "vid behov". Vilka regler gäller då vid ledighet och semester om jag inte har en fast tjänstgöringsgrad?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!
Det är helt korrekt att LAS är tillämplig lag. Ifall det inte finns något kollektivavtal är också arbetsgivaren skyldig att följa bestämmelserna i lagen. Det finns två former av anställning, tillsvidareanställning och visstidsanställning (tidsbegränsad anställning). Att vara timanställd är inte en form av anställning, utan en timanställning kan vara antingen en tillsvidareanställning eller en visstidsanställning. Detta innebär att timanställning inte är en korrekt anställningsform.

I 4 § LAS anges att anställningsavtal gäller tills vidare. Detta är huvudregeln. I 5 § anges att avtal om tidsbegränsad anställning får träffas
1. för allmän visstidsanställning,
2. för vikariat,
3. för säsongsarbete,
och 4. när arbetstagaren har fyllt 67 år.
För att ett avtal om tidsbegränsad anställning ska föreligga måste av det personliga avtalet framgå vid vilken tidpunkt anställningen ska upphöra. Om det inte gör det, eller om det är oklart, så anses du inneha en tillsvidareanställning.

För det fall att du skulle inneha en visstidsanställning är det korrekt att den efter fem år övergår till en tillsvidareanställning, detta sker formlöst och utan att du behöver vidta några åtgärder. Det finns vad gäller tillsvidareanställning inte något krav på minsta arbetstid och Semesterlagen blir tillämplig vad gäller semester.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?