Timanställning och LAS 5 a §

2017-02-12 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej!Jag har jobbat på en folkhögskola i 14 år som timanställd lärare med varierande antal timmar men med stort ansvar och engagemang. Inga förmåner eller kompetensutveckling ingår. Har jag rätt till någon slags fast anställning efter dessa år eller är arbetsmängden för liten? Jobbar intensivt under utspridda perioder men antar att jag kommer upp till ca 25-30 procents tjänst.
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd (LAS) finns här.

Är LAS tillämplig?
För att lagen om anställningsskydd (LAS) ska bli tillämplig krävs att du är arbetstagare i allmän eller enskild tjänst, se LAS 1 §. Här kommer jag utgå från att du är detta och att inga undantag från lagens tillämplighet är aktuella, se LAS 1 § p.1-4.

Anställning
Enligt LAS regleras endast två typer av anställningsavtal nämligen tillsvidareanställning (LAS 4 §) som i dagligt tal benämns som ”fast anställning” och tidsbegränsad anställning (LAS 5 §). Den tidsbegränsade anställningen kan omfatta allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete och när arbetstagaren har fyllt 67 år.

Jag kommer fortsättningsvis att utgå från att du har en allmän visstidsanställning, LAS 5 § p. 1. Lagen ändrades förra året och nu gäller att en sådan anställning övergår till en tillsvidareanställning när du som arbetstagare har varit anställd hos din arbetsgivare i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år:

1. Under en femårsperiod eller,

2. Under en period då du som arbetstagare har haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra, se LAS 5 a § st. 1.

För att anställningarna ska kunna anses följt på varandra så krävs det att du tillträtt anställningen inom sex månader från den föregående anställningens slutdag, se LAS 5 a § st. 2. Denna del är ny från förra året. Innan var det endast möjligt att komma upp i två år under en femårsperiod där man inte kunde lägga ihop olika tidsbegränsade anställningar. Detta kan förklara varför din allmänna visstidsanställning inte har gått över i en tillsvidareanställning.

Råd
Är du medlem i facket så bör du ta kontakt med dem för råd.

Du kan höra med din arbetsgivare hur lång din sammanlagda anställningstid är. Enligt LAS 6 g § är din arbetsgivare nämligen skyldig att inom tre veckor från att du frågat informera dig skriftligen om din sammanlagda anställningstid. Vid beräkningen av din sammanlagda anställningstid tar man även hjälp av bestämmelsen i LAS 3 §, LAS 6 g § st. 2.

Arbetsgivaren har även en skyldighet att enligt LAS 6 f § informera arbetstagare med tidsbegränsad anställning om lediga tillsvidareanställningar och provanställningar. Informationen får lämnas genom att den görs allmänt tillgänglig på arbetsplatsen, LAS 6 f § st. 1.

Vill du veta mer om anställningsformer eller hur du ska gå till väga råder jag dig att boka tid hos en av våra jurister på Lawlines Juristbyrå. Det går bra att boka tid här.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Emma Furwed
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (737)
2021-01-19 Kan man bli tillsvidareanställd efter 2 år av vikariat trots att man fyller 67 år?
2021-01-18 Hur lång får en provanställning vara?
2021-01-15 Inlasning enligt BEA
2021-01-14 Kan man avtala om två veckors uppsägningstid om man har en allmän visstidsanställning?

Alla besvarade frågor (88343)