Timanställning och arbetstid

Hej!

Jag arbetar extra som butikssäljare och vill gärna arbeta mer. När lediga arbetspass dyker upp hör min chef av sig till mig emellanåt och frågar om jag vill ta passen som hon erbjuder. Dock hör hon inte av sig lika ofta längre eftersom hon fått klagomål från en annan anställd, som hävdar att hon har rätt att få förfrågan att arbeta före mig. Jag har varit extraanställd i nio månader medan min kollega varit anställd i fem år. Hon arbetar extra pga. sjukskrivning och tidigare skador som förhindrar henne från att arbeta mer än ca 15 timmar i veckan och hon vill själv inte heller arbeta mer än 4-5 timmar per arbetspass. Jag vet att min chef har svårt att schemalägga min kollega pga. de korta passen hon önskar och att hon anser att min kollega är lat när hon väl arbetar. Chefen tycker att jag arbetar mycket bättre och schemalägger hellre mig, men vågar inte tillfråga mig först eftersom min kollega (som varit där längre och är mycket äldre än mig) klagade. Hur är lagstiftningen kring detta? Måste min chef tillfråga min "lata" kollega först enbart eftersom hon arbetat där längre, fastän jag gör ett bättre jobb?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej Lisa och tack för att du vänder dig till Lawline.

Till att börja med så kan du inte ha en timanställning om det inte finns angivet i ett gällande kollektivavtal, timanställning är inte en anställningsform vilken LAS tillbjuder. Be därför din arbetsgivare att klargöra vilken typ av anställning du har.

Mitt svar kommer därför utgå ifrån att du och din kollega har vad som kallas en allmän visstidsanställning. En sådan anställningsform gör att din arbetsgivare kan bestämma fritt, inom ramen för vad som står i era personliga anställningsavtal eller vad som är reglerat i ett kollektivavtal, över hur mycket ni ska jobba.

Det jag ser som aningen problematiskt är att din kollegas anställning förmodligen har övergått i en tillsvidareanställning. Detta händer om en arbetstagare varit anställd hos en arbetsgivare som visstidsanställd under minst två av de senaste fem åren, eller under vikariat under mer än två år under en femårsperiod, 5 § Lagen om anställningsskydd (LAS). När tvåårs-gränsen passerat övergår visstidsanställningen automatiskt till en tillsvidareanställning. Detta innebär att din kollega kan ha andra rättigheter och skyldigheter än vad du har.

Så många timmar som står avtalat i anställningsavtalet har du rätt till att få arbeta och även få ut lön för. Om du och din kollega har samma anställningsform så finns det inget generellt som säger att hennes önskan om att arbeta ska gå före din. Det är er arbetsgivare som bestämmer. Dock kan det vara så att om hennes tjänst är att betrakta som en tillsvidareanställning kan svaret vara annorlunda. Jag vill också påminna om, som jag skrev i början av mitt svar, att detta kan kastas omkull om ni har ett kollektivavtal på arbetsplatsen.

Hoppas detta har gett dig vägledning - hälsar,

Jesper LublinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo