Timanställning

2015-04-15 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej, Jag är anställd av ett läxhjälpföretag sedan ett halvår tillbaka och vill nu säga upp mig. Jag arbetar två pass i veckan utan någon riktig information om när detta uppdrag ska upphöra.På anställningsbeviset står det att anställningsformen är timanställning (som jag nu vet inte är en giltig/korrekt anställningsform) och att jag har två månaders uppsägningstid.Vad är det då egentligen för anställning som jag har? Vad gäller vid uppsägning när det inte finns något kollektivavtal?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

När det inte finns ett slutdatum för när anställningen ska upphöra är det en tillsvidareanställning enligt 4§ LAS. Att det står att anställningsformen är timanställning innebär enbart att du är behovsanställd på antalet timmar, men det påverkar inte att det är en tillsvidareanställning.

Om din arbetsgivare skulle säga upp dig skulle det krävas saklig grund på grund av personliga skäl eller arbetsbrist. Nu är det dock du som vill säga upp dig och du behöver ingen grund för detta utan behöver bara lämna besked till din arbetsgivare. Er avtalade anställningstid om två månader gäller och du kommer troligen behöva stå till din arbetsgivarens förfogande under den tiden. Om din arbetsgivare går med på det kan ni dock avtala om en kortare uppsägningstid.

Matilda Hellström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll