FrågaAVTALSRÄTTGåva29/04/2019

Tillvägagångssätt för gåva av fastighet från ena maken till den andra

Hej!

Min man och jag blev sambo 2011 gifte oss 2016 . 2013 köptes en fastighet som mannen står som ägare för.

Nu är hans önskan att skänka 50% till mig genom gåvobrev. Vi har båda barn sedan tidigare.

Hur gör vi?


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga berör gåva mellan makar, aktuell reglering finns därför i Jordabalken (JB) och Äktenskapsbalken (ÄktB).

Tolkar din fråga som att du vill veta hur ni ska gå tillväga när din man ska ge dig halva fastigheten i gåva.

När det gäller gåva av fast egendom finns det vissa formkrav som ska vara uppfyllda och andra saker som man bör tänka på. För det första blir jordabalkens bestämmelser om formkrav för köp av fastighet även tillämpliga på gåva av fastighet (4 kap. 29 § JB och 24 kap. 1 § JB).

Det innebär att en skriftlig handling, vanligtvis ett gåvobrev, måste upprättas. Gåvobrevet måste innehålla en överlåtelseförklaring av fastigheten, där det framkommer att 50 % av fastigheten ska överlåtas till mottagen. Att din make överlåter 50 % av fastigheten till dig. Vidare ska gåvobrevet undertecknas av dig och din make (4 kap. 1 § JB).

Det kan även vara bara att låta två vitten bevittna underskrivandet av gåvobrevet, eftersom det behövs när ni senare ska ansökan om ändring av lagfarten. Därför kan det vara bra att låta två vittnet se på när ni skriver under handlingen (20 kap. 7 § JB, https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskapochpartnerskap/aktenskapsregistret/gavamellanmakar.4.8639d413207905e9480002472.html).

Efter ni har upprättat gåvobrevet ska ni registrera det hos skatteverket, det gör ni för att gåvan även ska bli giltigt gentemot 3:e män, tex. framtid eller nuvarande borgenärer (8 kap. och 16 kap. ÄktB). Registreringen gör ni hos skatteverket, instruktioner på skatteverkets hemsida hittar ni här.

Sista som ni borde göra efter att ni har upprättat ett gåvobrev och skickat in den till skatteverket för registrering är att nu även ändrar lagfarten på fastigheten. Ändring av lagfarten sker hos lantmäteriet (https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-agare/). Vilket också är det sista steget.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia WedinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”