Tilltalads utevaro vid förhandling

Hej

Jag undrar om man kan bli dömd utan sin egna medverkan.

Låt säga att man är misstänkt. Man bor utomlands.

Hålls det rättegång?

Kan man dömas i rättegång ( där man själv inte medverkar)?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

De regler som gäller för rättegång finner du i Rättegångsbalken. Där gör man skillnad på tvistemål och brottmål. I de allra flesta tvistemål kan en dom meddelas när en person inte infinner sig vid rättegången och då meddelas domen till nackdel för den här personen. I brottmål (vilket är aktuellt i ditt fall) är detta som huvudregel dock inte möjligt, utan den misstänkte eller dennes ombud (advokat) måste infinna sig vid rättegången för att en dom ska kunna meddelas. Om den misstänkte eller dennes ombud inte infinner sig vid rättegången, ska den ställas in och istället sättas ut till en annan dag, Rättegångsbalken 46 kap 2§ p2.

Den tilltalade, dvs. den misstänkte, ska kallas till huvudförhandlingen (rättegången), se Rättegångsbalken 45 kap 15§ 2st.
Som huvudregel ska den tilltalade, dvs. den som är misstänkt för ett brott, kallas att infinna sig personligen vid en rättegång. Personlig närvaro vid rättegången behövs inte om målet kan avgöras ändå och den tilltalades närvaro inte behövs för utredningen i målet. I sådana fall ska den tilltalades ombud istället finnas på plats. Detta framgår av Rättegångsbalken 21 kap 2§. Skulle det vara så att den tilltalade förnekar brottet, bör det inte finnas utrymme att döma utan att den tilltalade personligen infinner sig på rättegången.
Om det är fråga om ett sådant mål där din personliga närvaro krävs, kommer kallelsen till förhandlingen att förenas med en vitessanktion (Rättegångsbalken 45 kap 15§ 2st). Detta innebär att du, om du inte infinner dig personligen, kommer att få betala ett visst belopp (normalt ligger det på 4 000 kr). Detta belopp måste du betala om det inte föreligger laga förfall. Laga förfall innebär att man har haft en giltig ursäkt till att inte infinna sig vid förhandlingen, t.ex. för att man har varit sjuk eller om tåg eller liknande blivit försenat. Det ska vara någonting som man inte har kunnat förutse innan. Detta framgår av Rättegångsbalken 32 kap 6§ och 32 kap 8§.
Det kan också vara så att, om du inte infinner dig vid förhandlingen (i de fall du måste infinna dig personligen), domstolen beslutar om att du ska hämtas till förhandlingen, (Rättegångsbalken 45 kap 15§ 2st). Detta kan dock inte ske om du har laga förfall (se ovan).

Sammantaget kommer du i de flesta fall att få en kallelse där du ska infinna dig personligen vid huvudförhandlingen. Om du får en sådan kallelse bör du absolut infinna dig på förhandlingen för att inte riskera att behöva betala vite eller bli omhändertagen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, i annat fall är du välkommen åter med ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning,

Louise SundströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Parter i rättegången? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo