Tillsyn över hundar och katter i tättbebyggt område

2020-12-23 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
hej,grannen klagar över att hund är lös på vår gemensamma gård, alla bor i hyresrätt.Vår hund går aldrig fram till dom och deras lösa katt går lös hela tiden och bajsar och kissar i vår rabatt. Hon skriker på vår son och allmänt otrevlig. vad gäller i egentligen, gäller regler bara vår hund och inte deras katt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillsyn över hundar är i största del densamma som för katter, detta regleras i lag om tillsyn över hundar och katter. Hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn som behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter (1 §).

Här blir det en fråga om omständigheterna i det enskilda fallet. Uppfylls rekvisitet "avsevärda olägenheter"? Svårt för mig att avgöra utifrån dessa omständigheterna. Detta kan vändas båda mot deras katt och er hund. Om tillsynen skulle anses vara bristfällig kan länsstyrelsen komma med föreläggande eller förbud (8 §). Detta innebär exempelvis att ni måste koppla er hund när den vistas på gården. Denna paragraf är bara aktuell för hundar, så här gäller inte samma regler.

Min rekommendation är att ni försöker komma överens om någon lösning för att undvika en större dispyt. Det är oftast alltid lättast att försöka lösa det mellan er innan man tar in andra parter. Alternativt kanske ni kan vända er till fastighetsägarna om det eventuellt finns några förhållningsregler för den gemensamma gården.

Hoppas detta svarar på din fråga, har du ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Leo Pizarro Vargas
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2119)
2022-01-26 Ofullständig fråga
2022-01-24 Strandskyddsdispens och/eller bygglov i efterhand
2022-01-20 "Nödig" väg?
2022-01-19 Höjning av lokalhyra och det indirekta besittningsskyddet - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (98704)