Tillsvidareanställning av lärare

2016-10-24 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej,Min fru arbetar som lärare i spanska sedan 2002 men har ingen formell behörighet. En populär lärare med goda resultat, både hos kollegor, barn och föräldrar.Under de senaste 5 åren vid samma skola i Västsverige tecknas det nya kontrakt varje år eftersom det saknas sökande med behörighet.Finns det en möjlighet för skolans rektor att ordna till en tillsvidareanställning, trots avsaknad av behörighet ?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En lärare som saknar lärarlegitimation är obehörig och får inte anställas tillsvidare i skolväsendet annat än undantagsvis. Detta följer av skollag (2010:800 2 kap. 20 §).

Undantag från tillsvidareanställningsförbudet gäller för den som ska undervisa i sitt modersmål eller i ett yrkesämne i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå, eller individuella kurser eller orienteringskurser i kommunal vuxenutbildning under förutsättning att

det saknas sökande som har legitimation,den sökande har tillräcklig kompetens för att undervisa i det aktuella ämnet eller på den aktuella kursen, ochdet finns särskilda skäl att anta att den sökande är lämplig att bedriva undervisningen.

I 5a § lag om anställningsskydd (1982:80) stadgas att om en arbetstagare varit anställd hos arbetsgivaren som vikarie eller på en allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under de senaste fem åren eller under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning. Dock har skollagen av arbetsdomstolen (AD 2002:92) ansetts utgöra speciallagstiftning och behörighetskravet för att tillsvidareanställa lärare bedöms vara överordnat konverteringsparagrafen i LAS.

Svaret på din fråga är nej, rektorn kan inte tillsvidareanställa din fru, om hon inte omfattas av något av undantagen i SkolL 2:20 eller med mindre än att hon avlägger lärarexamen och på så sätt blir behörig. Det erbjuds olika vidareutbildnings- och påbyggnadsutbildningar för yrkesverksamma lärare för att avlägga behörighetsgivande examen.

För vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på 08 533 300 04 eller info@lawline.se

Niklas Junker
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll