Tillsvidareanställning

2016-06-08 i Anställningsformer
FRÅGA
härJag har varit arbetat på en arbetsplats om inhyrd konsult. Nu vill företaget anställa mig i 18 månader som vikarie. Kan jag då använda min tid som konsult för att åberopa en tillsvidare tjänst. Om jag förstått det rätt kan mitt vikariat omräknas till en tillsvidare tjänst.?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan om när vikariat övergår till tillsvidareanställning anges i 5 a § 3 st i lagen om anställningsskydd (LAS), som du hittar här. I denna paragraf anges att vikariat automatiskt övergår till tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod.

Beräkningen av tiden görs i varje anställningsform för sig, man kan således inte "slå samman" tiderna för två olika anställningar och på så sätt få en tillsvidareanställning. Vidare kan tilläggas att det är själva anställningstiden som räknas, det spelar således ingen roll om arbetstiden är på heltid eller halvtid exempelvis. Även ledigheter i anställningen räknas in.

Sammanfattningsvis kan du alltså inte räkna in den tiden du arbetat som konsult för att åberopa en tillsvidaretjänst då de olika anställningsformerna räknas var för sig. Vidare krävs alltså att du är anställd i två år som vikarie för att din vikariat-anställning ska övergå till en tillsvidareanställning, 18 månader räcker alltså inte för att anställningen ska övergå till en tillsvidareanställning.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Jens Ödman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (734)
2021-01-14 Kan man avtala om två veckors uppsägningstid om man har en allmän visstidsanställning?
2021-01-02 Har en säsongsanställd rätt till fast anställning?
2020-12-31 Kan arbetsgivaren sänka en provanställds arbetstider?
2020-12-30 Brottsligt att betala praktikant ur egen ficka?

Alla besvarade frågor (88079)