Tillstånd till införsel av farliga föremål - butterflykniv

2016-05-09 i Myndigheter
FRÅGA
Jag undrar om en oslipad butterlykniv faller under definitionen "särskilt ägnade att användas som vapen vid brott mot liv" då jag vill veta om ja måste söka tillstånd för import av en sådan.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Stadgandet citerat i din fråga är taget från 1 § lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (här). Bestämmelsen förbjuder att sådana föremål innehas på allmän plats, inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats. Din fråga rör emellertid huruvida en oslipad butterflykniv är att betrakta som ett sådant föremål där det krävs särskilt tillstånd från polisen för att föra in denna i landet.

Frågan om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål regleras i en speciell förordning (här). Första paragrafen i lagen stadgar att springstiletter, springknivar, knogjärn, kaststjärnor, riv- eller nithandskar och batonger samt karatepinnar, blydaggar, spikklubbor eller liknande får inte föras in till landet utan särskilt tillstånd. Tullverket och polisen räknar upp butterflykniv som ett föremål som faller under gruppen av farliga föremål. Även Högsta domstolen har i NJA 1998 s. 604 konstaterat att "en butterfly-kniv är genom sin konstruktion ett farligt föremål som i likhet med andra springknivar och springstiletter i princip bara är avsett för våldsanvändning och inte har något egentligt nyttigt ändamål". Sådana farliga föremål får du alltså inte föra in till Sverige utan särskilt tillstånd.

Det faktum att kniven är oslipad bör inte ha någon betydelse då den sannolikt fortfarande är att betrakta som ett farligt föremål. Du måste således med stor sannolikhet behöva ha tillstånd för att föra in en sådan kniv i landet.

Martin Persson Thurén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (371)
2020-10-28 Är det straffbart att inte följa de allmänna råden angående covid-19?
2020-10-26 Kan socialtjänsten räkna in studiestöd i underlaget för ekonomiskt bistånd
2020-10-24 Hur omprövar man ett beslut angående efterbeskattning av skatteverket?
2020-10-21 Avvisad i en rättidsprövning

Alla besvarade frågor (85612)