Tillstånd till andrahandsuthyrning av lägenhet

Hej! Jag hyr just nu ut min hyresrätt vilken jag har förstahandskontrakt på. Arbetar just nu på annan ort och hyr ut bostaden i andrahand bestämd tid i ett år. Det har nu blivit aktuellt för mig att hyra ut bostaden en längre tid. Kan min hyresvärd neka mig rätten att förlänga andrahandsuthyrningen av lägenheten säg 6 månader till?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Enligt 12 kap. 39 § jordabalken (JB) får en hyresgäst inte utan hyresvärdens samtycke hyra ut lägenheten i andra hand. Hyresgästen får dock hyra ut lägenheten i andra hand utan hyresvärdens samtycke om hyresnämnden lämnar tillstånd till det. Tillstånd ska lämnas bl.a. om hyresgästen pga. tillfälligt arbete på annan ort har beaktansvärda skäl för andrahandsuthyrningen och hyresvärden inte har befogad anledning att motsätta sig andrahandsuthyrningen (12 kap. 40 § JB).

Kravet på beaktansvärda skäl innebär att hyresgästen ska ha påtagliga skäl för att under en viss period inte använda lägenheten men ändå har skäl att behålla anknytningen till den. Ju längre tid som hyresgästen avser att inte nyttja lägenheten, desto svagare anses skälen för att behålla anknytning till den vara. Hyresvärden anses inte ha befogad anledning att motsätta sig andrahandsuthyrningen om andrahandshyresgästen skäligen kan godtas.

Hyresvärden kan alltså vägra att samtycka till förlängning av andrahandsuthyrningen. Om hyresvärden inte samtycker kan du ansöka om att hyresnämnden lämnar tillstånd. Du måste då kunna visa att du har beaktansvärda skäl för andrahandsuthyrningen, och om hyresvärden inte har befogad anledning för att vägra förlängning ska tillstånd lämnas.

Viktigt att notera är att otillåten andrahandsuthyrning utgör grund för förverkande av lägenheten (12 kap. 42 § 1 st. 3 p. JB).

JB hittar du https://lagen.nu/1970:994

Med vänlig hälsning, 


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fastighetsrätt och Andrahandsuthyrning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”