Tillstånd av grannar att bygga pergola?

2019-06-25 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Vår granne håller på att bygga en pergola 30 cm från tomtgränsen. Den är 2,70 m hög och 15 m lång. Vi bor i Ekerö kommun, Stockholm. Inget tillstånd från oss. Enligt kommunen krävs ej bygglov. Är detta lagligt?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Dessa frågor regleras i plan- och bygglagen som du hittar HÄR. Det krävs inget bygglov för skyddade uteplatser inom 3,6 meter från bostadshuset och som inte är högre än 1,8 meter. Ligger uteplatsen närmare tomtgränsen än 4,5 meter så behövs grannarnas medgivande, 9 kap. 4 § PBL. Det krävs heller inget bygglov för att ordna ett skärmtak över en sådan uteplats eller över en altan, balkong eller entré, om skärmtaket tillsammans med andra skärmtak som har anordnats på tomten med stöd av undantag från krav på bygglov inte täcker en större area än 15,0 kvadratmeter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

Jag tolkar det som att pergolan ska byggas närmare än 4.5 meter eftersom du skriver 30 cm, och med andra ord behövs grannarnas tillstånd. Eftersom kommunen sagt att det ej krävs bygglov till pergolan (det är byggnadsnämnden i respektive kommun som avgör om uteplatsen kräver bygglov eller inte) så borde de ha informerat om 4.5 meters-gränsen. Mitt tips är att prata med grannarna, men kanske även höra av er till kommunen och fråga. Störs ni inte av pergolan så är det ju ändå inga problem, men så som jag tolkar det skulle ni kunna undersöka saken närmare. Till att börja med; prata med grannarna. Sedan kan ni även gå in på byggnadsnämnden i er kommuns hemsida.

Hoppas ni fått svar på er fråga!

Med vänlig hälsning,

Amanda Alwall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1977)
2020-09-17 Vad gäller om säljare av fastighet lämnat kvar möbler och inte städat?
2020-09-15 Plantera häck mot tomtgräns till grannen
2020-09-12 Har jag rätt att kräva att grannen klipper eller tar bort häcken?
2020-09-12 Ändra äganderätt av fast egendom under pågående äktenskap

Alla besvarade frågor (84164)