Tillräckliga bevis i tvistemål rörande lån

2017-11-07 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Min gamla kompis är skyldig mig 16.000 som hon vägrar betala tillbaka. Jag har våran konversation på messenger där hon skriver " tack för lånet" och har gjort en avbetalningsplan som hon sedan inte följer. Räcker detta som bevis?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige finns inga klara lagregler hur ett bevis ska värderas och vad som anses vara tillräckliga bevis för något. Utan bevisen ska värderas i varje enskilt fall och domstolen har en så kallad fri bevisvärdering vilket innebär att domstolen ska göra en samvetsgrann prövning av allt som förekommit i målet enligt 35 kap. 1 § Rättegångsbalken. I tvistemål vilket det rör sig om i ditt fall så ska det vara styrkt att din vän är skyldig dig pengar o.s.v. Det är inte ett lika högt beviskrav som i exempelvis brottmål där det ska vara styrkt utom rimligt tvivel. I detta fall vet jag inte om din gamla kompis har några motbevis eller om det finns andra omständigheter som kan ha betydelse i detta fall så jag kan därför inte ge ett säkert svar. Men med stor sannolikhet skulle tro att din kompis som bekräftar lånet i och med att den skrev "tack för lånet" samt att ni har gjort upp en avbetalningsplan skulle vara tillräckligt för att ditt påstående om att han är betalningsskyldig skulle vara styrkt. Kräver du en så kallad fullgörelsetalan så får du exekutionstitel så du sedan kan ta hjälp av kronofogden att driva in betalningen.

Ett tips är annars att vända dig till kronofogden direkt och begära ett betalningsföreläggande vilket kan vara betydligt smidigare än att gå igenom en domstolsprocess. Viktigt att tänka på är att sista datum för betalning ska ha passerat vilket även krävs i domstol. Annars kan du bara få betalt för den del som har förfallit till betalning. Mer om betalningsföreläggande kan du läsa om här.

Hoppas du blev nöjd med ditt svar!
Med vänliga hälsningar,

Marcus Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?