Tillräcklig bevisning för åtal

FRÅGA
Tjena, haft mitt förhör idag. Visade sig tydligen gälla olaga hot & försök till misshandel. Olaga hotet var bara ord mot ord så min advokat sa att de troligen lägger ner just det men "försök till misshandel" var det en lärare som vittnade och enligt henne var det min hand runt målsägandes hals i runt 5 sekunder medan målsägande själv påstår att det var i knappt 1 sekund och att han själv inte fick ont och att det kändes knappt enligt honom själv av det jag läste. Han har inte begärt ersättning så min fråga till dig är nu, kommer de ta det vidare till domstol tror du eller lägger de ner detta?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att du ska bli fälld för ett brott krävs att det står utom rimligt tvivel för att du har begått det brott som åklagaren påstår att du har begått. För att åklagaren ska väcka åtal krävs det att åklagaren anser att det finns tillräckliga bevis för att du ska bli dömd. Åklagaren måste alltså göra en prognos. Om åklagaren tror att domstolen, med den bevisning som finns mot dig, kommer att fälla dig för brottet ska åklagaren väcka åtal. Detta kallas åklagarens åtalsplikt. Annars ska åklagaren inte väcka åtal.

Det är jättesvårt för mig som utomstående att avgöra hur stark åklagarens bevisning är i ditt fall. Det beror såklart helt på vittnets trovärdighet, din trovärdighet och om det finns övrig bevisning. Jag vågar dock säga att jag anser att ett enda vittnesmål är relativt svag bevisning, förutsatt att det inte finns övrig bevisning.

Carl Trolle Olson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (340)
2020-02-13 Avvägning mellan misshandel av normalgraden och grov misshandel
2020-02-09 Slag eller spark?
2020-02-03 Gradindelningen i misshandelsbrottet - ringa eller normalgraden?
2020-02-01 Vad innebär det att det uppenbart saknas skäl till häktning?

Alla besvarade frågor (77194)