Tillhör ett kassaskåp en fastighet?

2021-04-27 i Fastighet
FRÅGA
Har köpt för 7 är sen en villa. I huset finns en låst bankskåp. Enligt förre ägaren kunde de behålla den på grund av nyckeln saknas. Det är för 13 år sen. Förrförra ägaren dog i 2015. Nu hittade en slakt nyckeln av skåpet och vill ha innehållet. Har han rätt till detta?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler för att besvara din fråga finns i jordabalk (JB).

I första hand är fastigheten föremål för äganderätt, 1 kap. 1 § JB. Utifrån denna utgångspunkt är det viktigt att göra klart vad som hör till fastigheten, förutom själva marken. Detta får betydelse i en tvist avseende vad fastigheten omfattar när det är fråga om fastighetsköp. Visserligen kan parterna sinsemellan avtala om vad köpet ska omfatta, men när så inte skett träder tillbehörsreglerna in och fyller ut avtalet. Reglerna om fastighetstillbehör i 2 kap. JB kan sägas bygga på två grundprinciper, nämligen den om fysiskt samband och om ägarsamband. Föremålet ska ha ett fysiskt samband med fastigheten och vidare ska föremålet och fastigheten vara i samma ägares hand. Bryts sambanden upphör föremålet att vara tillbehör till fast egendom på vissa villkor, och ska då betraktas som lös egendom.

Som fastighetstillbehör räknas inte endast byggnader utan också tillbehör till byggnaden under vissa villkor. I 2 kap. 2 § JB anges att det är fråga om fast inredning eller annat varmed byggnaden blivit försedd under förutsättning av att det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna. I första hand gäller detta fast inmonterade föremål, t.ex. ledstänger, vattenledningar m.m. Men det kan också vara fråga om mera "lösa" saker, men som naturligt hör till byggnaden, t.ex. nycklar. Uttrycket "blivit försedd med" går alltså längre än att uttrycka ett rent fysiskt samband.

Sammanfattningsvis är min bedömning att du enligt lagen har rätt till innehållet i kassaskåpet, om du och den förre ägaren inte avtalat om något annat. Anledningen till detta är för att kassaskåpet är något som byggnaden blivit försedd med som är ägnat till stadigvarande bruk. Detta kan dock bero på hur väl "inmonterad" kassaskåpet är, är kassaskåpet löst stående kan den betraktas som lös egendom men annars är den säkert att se som byggnadstillbehör. I så fall har du även rätt till nycklarna till kassaskåpet eftersom det då naturligt hör till fastigheten.

Återkom gärna om du har ytterligare frågor!

Vänliga hälsningar,

Anna Runåker
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (591)
2021-10-12 Räknas ett inbyggt akvarium som byggnadstillbehör till en fastighet?
2021-10-12 Min grannes träd växer in på min tomt, vad är denne skyldig att göra?
2021-10-12 Måste jag såga ner grenar som växer in på min grannes tomt?
2021-10-12 Utgör ett inbyggt akvarium ett byggnadstillbehör?

Alla besvarade frågor (96402)