Tillhör en mjölktaxi fastigheten?

2017-05-16 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Är en så kallad mjölktaxi ett fastighetstillbehör enligt 2 kap 2 paragrafen jordabalken, om den införskaffats och används av fastighetsägaren i dennes mjölkproduktion. Länk till beskrivning av mjölktaxi:http://gardsbyiglu.se/mjolktaxi.aspEn mjölktaxi används alltså på en mjölkgård för att pastörisera och förflytta mjölken som småkalvarna ska ha.den drivs med elektricitet, den är inte fastskruvad utan har hjul och kan förflyttas från mjölkningsavdelningen till kalvstallet. den kopplas alltså in med en elkabel 16A när mjölken ska pastöriseras.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad som är ett fastighetstillbehör regleras i 2 kap. 1 § Jordabalken (JB). Det är bl.a. byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk.

Till byggnad hör även byggnadstillbehör, 2 kap. 2 § JB. Det hör b.la. fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd. Man kan tänka att huvudregeln är att allt som sitter fast på något vis är fastighetstillbehör, såsom parabolantenn och kranar. Ett exempel är mikrovågsugnar. En som är inbyggd i köket räknas vanligtvis som ett fastighetstillbehör medans en mikrovågsugn som står på diskbänken inte gör det. Till denna kategori räknas även sådant som naturligt kan kopplas till byggnaden (t.ex. nycklar).

Till fastighet hör även hör även industritillbehör, 2 kap. 3 § JB. Det är maskiner och annan utrustning som tillförts en fastighet som är inrättad för industriell verksamhet, för att användas i denna verksamhet. Sådant som används i den specifika industrin är industritillbehör, annars är det byggnadstillbehör. Lagen undantar fordon och verktyg.

Ditt fall gäller en mjölktaxi som är avsedd att användas i det dagliga arbetet på en mjölkgård. Detta skulle i sådant fall rymma in som ett industritillbehör. Ett typexempel på ett industritillbehör är en stor pappersmassamaskin. Objektet ska ha tillförts fastigheten för den industri som bedrivits på fastigheten. En gräsklippare utgör inte fastighetstillbehör då den utgör kärnan i industrins verksamhet.

Vad som utgör kärnan på en mjölkgård kan tex. vara maskiner som pastöriserar mjölk. Om mjölktaxin har tillförts till verksamheten och inte är av speciell karaktär blir svaret jakande att den ska tillhöra fastigheten. En mjölktaxi eller liknande har inte prövats i domstol och det är således ett svårt att göra en exakt bedömning.

En fastighetssäljare har möjlighet att undanta tillbehör genom att skriva in tillbehören i fastighetsregistret och där ange att den inte hör till fastigheten.

Hoppas du fick svar på din fråga. Återkom gärna vid eventuella funderingar.

Vänligen,

Robert Green
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2073)
2021-07-29 Vad gäller vid störande villagrannar?
2021-07-29 Kan jag tvinga fram en försäljning av bostadsrätt efter separation?
2021-07-28 Hur sker en överlåtelse av fastighet?
2021-07-27 Fråga om träd medför olägenhet för grannar

Alla besvarade frågor (94365)