Tillhandahållandet av arbetsredskap

FRÅGA
Vem ska betala den utrustning som krävs för att kunna utföra sin arbetsuppgift? T ex en dykinstruktör som måste ha dräkt, tuber etc, tennislärare måste ha rack, golfinstruktör måste ha klubbor för att kunna instruera, Utrustningen behöver inte nyttjas privat. Arbetsgivaren har tidigare betalat utrustningen då det har varit praxis men vill ändra det nu./Anders
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ingen allmän skyldighet för arbetsgivaren att tillhandahålla arbetsredskap. Detta såtillvida att arbetsredskapen inte utgör personlig skyddsutrustning. Om utrustningen som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter är skyddsutrustning ska den nämligen tillhandahållas av arbetsgivaren enligt 2 kap 7 § arbetsmiljölagen, AML. Dykeriapparater är enligt Arbetsmiljöverket ett exempel på skyddsutrustning. Detta omfattas därför av reglerna om skyddsutrustning som avses i AML. Enligt min uppfattning är det däremot inte troligt att golfklubborna är något som arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla enligt lag.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänliga hälsningar,

Stephanie Fjeldseth
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (659)
2020-07-06 Har jag rätt att få ut uppgifter om andra arbetssökande om jag inte anställts?
2020-06-24 Har man rätt att arbeta kvar när en verksamhet övergår till en ny ägare?
2020-06-21 Hur vet jag om jag fortfarande är anställd?
2020-06-18 Har jag rätt att få ut mitt anställningsavtal?

Alla besvarade frågor (81800)