Tillgodoräkning av tid som inhyrd efter anställning

2016-10-02 i Anställningsformer
FRÅGA
Kan en tjänsteman tillgodo räkna sig tiden som inhyrd innan han blev tillsvidare anställd.Blev han anställd när vi började hyra honom eller när vi anställde honom.Han är med i Unionen
SVAR

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Anställningsförhållanden regleras i lag om anställningsskydd (LAS) (1982:80) se här.

En anställningstid kan få betydelse vid tillämpning av bl. a. uppsägningstid. I 11 § LAS har en arbetstagare rätt till en uppsägningstid av exv. två månader om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år. Notera att regeln ställer krav på att anställningstiden fortlöpt under en arbetsgivare.

Från och med vilken tidpunkt blev personen anställd hos er? Anställningstiden räknas från och med den tidpunkt ett anställningsförhållande uppkommit. Ett krav på att ett anställningsförhållande uppkommit är främst att den arbetspresterande parten ingått ett avtal om personlig arbetsskyldighet mot lön. När personen blivit anställd hos Er har ett nytt anställningsförhållande uppkommit och således löper en ny anställningstid. En inhyrd personal är oftast en arbetstagare hos ett bemanningsföretag. När personen sedan blir anställd hos Er och således får en ny arbetsgivare kan han eller hon inte hävda en uppsägningstid vars rätt grundar sig i en anställningstid som löpt under det tidigare anställningsförhållandet.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet Ercin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (763)
2021-04-03 Är 14 dagar en rimlig uppsägningstid för en tidsbegränsad anställning?
2021-03-31 Hur lång är uppsägningstiden?
2021-03-31 Får man endast vara sjuk 3 gånger under provanställning?
2021-03-29 Diskriminering på grund av utseende

Alla besvarade frågor (91059)