Tillgodoräkna sig anställningstid från en tidigare arbetsperiod

2020-03-17 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej.Får man tillgodoräkna sig tidigare anställningstid hos en arbetsgivare om man blir återställd? Ex: Jag har varit anställd på ett bolag i 3år. Säger upp mig. Sen återställs igen efter 5 år?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring anställningstid och turordning finns i lagen om anställningsskydd (LAS). Beräkning av anställningstid görs med utgångspunkt i den sammanlagda arbetstiden hos arbetsgivaren. Det finns alltså inget krav på att anställningen måste vara sammanhängande. Enligt LAS regler kan du alltså tillgodoräkna dig även din tidigare anställningstid hos arbetsgivaren (22 § fjärde stycket LAS).

Värt att poängtera är dock att dessa regler kan frångås genom kollektivavtal (2 § LAS). Om det finns ett sådant på din arbetsplats rekommenderar jag dig därför att läsa detta, alternativt höra av dig till din fackförening.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll