Tillgång till förundersökningsprotokollet

FRÅGA
jag var målsägare i en misshandel 2008 och skulle gärna vilja ha ut FUP gällande detta. hur går jag till väga.
SVAR

Hej, trevligt att du har valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!

När åklagaren väcker åtal ger denne in förundersökningsprotokollet (FUP) till tingsrätten, se rättegångsbalken (1942:740) (RB) 45:7. FUP blir då hos tingsrätten en inkommen och allmän handling, vilken du har rätt att få tillgång till, setryckfrihetsförordningen (TF) 2:1, 2:3 1 st., 2:6 1 st. FUP kommer även utgöra en del av de handlingar som ingår i akten för det mål du var målsägande i, se RB 6:1 2 st. Nu vet jag inte hur långt processen drevs i det mål som du var målsägande i. Stannade förfarandet i tingsrätten, dom avkunnades där och målet gick inte vidare till hovrätten, kommer FUP förmodligen att finnas bevarad hos den tingsrätt du var målsägande i. Överklagades tingsrättens dom till hovrätten och hovrätten avkunnade en ny dom, finns förundersökningsprotokollet förmodligen bevarat hos hovrätten i akten för målet.

För att få tillgång till FUP bör du alltså vända dig till den myndighet som avslutade ärendet. Myndigheterna ordnar sina arkiv efter olika system. För att de ska kunna leta reda på det du söker är det bra om du vet målnumret på misshandelsmålet, vilken dag huvudförhandling hölls eller andra lämpliga sökuppgifter. Vissa myndigheter har även ett system där arkivhandlingar inte bevaras hos dem utan hos en särskilt arkivmyndighet, se 4 §, 6 § och9 § arkivlagen (1990:782) (ArkvL). Dessutom ska allmänna handlingar inte bevaras hur länge som helst. Arkiven måste ibland rensas ut, 6 § 4-5 p., 10 § ArkvL. Dessutom kan det vara så att du inte kommer ha rätt till att få ut all information som finns i FUP. Vissa uppgifter kan vara känsliga. Om de är känsliga och inte bör lämnas ut bedömer var myndighet för sig. Finns känsliga uppgifter har du rätt att få ta del av allt annat innehåll i förundersökningsprotokollet dvs. handlingen lämnas ut censurerad, se TF 2:2 1 st. 6 p., offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) 6:2-4. TF 2:12-13.

Men som sagt, vänd dig till den myndighet som avslutade ärendet och uppge alla uppgifter du kan, som kan vägleda myndigheten i sin efterforskning efter det dokument du söker. Alla myndigheter har en serviceskyldighet och kommer därmed hjälpa dig att finna det du söker, se TF 2:14 1 st., 4 § ArkvL, 4-5 §§ förvaltningslagen (1986:223).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänligt hälsning,

Vega Schortz
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (123)
2020-10-17 Har systembolaget en skyldighet att lämna ut handlingar?
2020-09-28 Rätt att få ta del av allmänna handlingar
2020-09-02 Följer myndigheter offentlighetsprincipen?
2020-08-26 Får man utpeka en grupp människor som hypokondriker i media?

Alla besvarade frågor (85201)