Förskolan håller stängt

Om jag måste stanna hemma med mitt barn eftersom förskolan av någon anledning håller stängt. Kan jag få ersättning för förlorad arbetsinkomst? Om ja, hur går jag i så fall tillväga?

Lawline svarar

Föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning har man rätt till om förutsättningarna i kapitel 11-13 i Socialförsäkringsbalken är uppfyllda https://lagen.nu/2010:110.

Du har alltså möjlighet att ta ut tillfällig föräldrapenning (vab) bland annat om ditt barn är sjukt. Vad som gäller dock är att du inte kan få tillfällig föräldrapenning för vård av barn om du är hemma med barnet därför att förskolan eller skolan är stängd. Mer om detta kan du hitta på Försäkringskassans hemsida här: https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/ae4d1ec3-2387-4fbc-b91a-aca0842081ff/ff_tfp_4089a_tillfallig_foraldrapenning_vid_vard_av_barn.pdf?MOD=AJPERES.  

Vad som gäller i en situation som denna är att kommunen skall bidraga med en alternativ plats för ditt barn att vistas på under dessa dagar. Vissa förskolor ger i tid ut blanketter där man får bekräfta om man vill att barnet skall tas om hand på en annan förskola (alternativt att de sätter in vikarier på den förskolan som barnet redan går på) eller om man har valt att själv stanna hemma med barnet de aktuella dagarna. Har du vänner eller släkt som kan hjälpa dig dessa dagar så kan det också vara ett alternativ. Alla kommuner hanterar dock situationer som dessa olika och ett råd är därför att kontakta förskolan och fråga om de kan anordna en plats för ditt barn på en annan förskola eller eventuellt om de kommer att ta in vikarier på ditt barns förskola. 

Finns ingen möjlighet att ordna en alternativ plats för ditt barn eller för dig att ordna annan som kan ta hand om barnet har du möjlighet att ta ut föräldrapenning. Detta är dock enbart ett alternativ om du fortfarande har dagar kvar att ta ut. Föräldrapenning kan tas ut till barnet har fyllt tolv år eller till den senare tidpunkt då barnet har avslutat det femte skolåret i grundskolan. Vill du se om du fortfarande har kvar dagar på din föräldrapenning kan du kontakta Försäkringskassan här: http://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder. 

Om något av ovanstående alternativ inte är möjliga får du ta semester för den tid barnets förskola håller stängt. 

Lycka till!


Malin AndreassonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Föräldraledighet ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo