Tillfaller jakträtten dödsboet om jakträttsinnehavaren avlider?

2021-11-03 i Jakt
FRÅGA
jakträttsinehavaren har avlidit men betalt för jaktåret 21-22 Tillfaller jakträtten dödsboet ???
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Dödsbo

Ett dödsbo är kvarlåtenskapen efter en avliden person. Där ingår tillgångar i form av pengar, bostad och föremål samt skulderna efter den avlidne. Vad gäller en jakträtt så är detta inte alldeles enkelt. En jakträtt ger en nyttjanderätt till marken, vilket innebär att man kan använda marken för att jaga utan att få samtycke från markägaren vid varje jakttillfälle (7 kap. 3 § Jordabalken)

En sådan nyttjanderätt får en jakrättshavare enligt 14 § Jaktlagen inte överlåta/upplåta till någon utan markägarens samtycke. Om inget stadgas i parternas avtal så har dödsboet efter den avlidne jakträttsinnehavaren ingen rätt att förfoga över jakträtten utan markägarens tillstånd. I normalfallet upphör avtalet när jakrättshavaren dör.

Dödsboet måste således inhämta ett tillstånd från markägaren, om inget stadgas i något avtal som ger dödsboet rätten att förfoga över rätten.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Ibrahim Halwachi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Jakt (36)
2021-11-03 Tillfaller jakträtten dödsboet om jakträttsinnehavaren avlider?
2021-10-31 Jakt på samägd fastighet
2021-10-31 Får jag jaga rådjur på min fastighet?
2021-08-24 Uppsägning av jakträtt - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (97521)