Tillåtna handlingar vid nödvärn

FRÅGA
Hej, jag undrar vad lagen säger om att använda ett lagligt skjutvapen för att avvärja ett pågående bilinbrott. Får man använda det och hota/kvarhålla boven tills polis kommer till platsen? Förstår givetvis att man absolut inte kan eller vill skjuta någon för ett så ringa brott.Fråga 2 blir om personen går till angrepp, skulle man kunna skjuta ett varningsskott i luften?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den situation du beskriver är en så kallad nödvärnssituation. Rätt att bruka nödvärn föreligger till exempel mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på egendom. Denna situation är ju väldigt lik den du beskriver ovan, då ett bilinbrott utgör ett brottsligt angrepp på egendom. Nödvärn är en ansvarsfrihetsgrund. Av 24 kap. 1 § Brottsbalken, BrB, framgår att en gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig. För att du ska ha laglig rätt att hota någon med ett skjutvapen för att avvärja ett bilinbrott krävs alltså att gärningen inte är uppenbart oförsvarlig. I dagligt tal brukar sägas att inte mer våld än nöden kräver får användas. En försvarshandling kan t.ex. vara uppenbart oförsvarlig, därför att angreppet kunnat avvärjas genom en så enkel åtgärd som att ropa på hjälp. Nödvärnsrätten beror till stor del på situationen ifråga, hänsyn måste tas till den angripnes egenskaper, framför allt till hans kroppskrafter. Man måste även beakta brottslingens egenskaper t.ex. att han är berusad och därför kan förmodas agera våldsamt och oberäkneligt.

Angående kvarhållande av brottsling så framgår enligt 24 kap. 7§ 2:a stycket Rättegångsbalken att om den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på bar gärning eller flyende fot, får han gripas av envar, alltså vem som helst. Den gripne ska sedan skyndsamt överlämnas till närmaste polisman. Alltså för att en vanlig person ska få gripa en brottsling krävs att brottslingen påträffas på bar gärning eller flyende fot samt att brottet i fråga kan leda till fängelse.

Vidare till din andra fråga så berör även detta en nödvärnssituation. Denna situation utgörs av ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person vilket också rättfärdigar en nödvärnshandling. Återigen gäller att nödvärnshandlingen inte är uppenbart oförsvarlig för att den ska vara tillåten. Det är givet att större våld kan vara befogat för att avvärja ett angrepp med kniv än för att avvärja ett angrepp med knytnävarna och likaså att ett livsfarligt angrepp berättigar till större våld än ett angrepp på egendom som kan ersättas. Nödvärnshandlingen bedöms utifrån hur du har uppfattat situationen, om du känner dig hotad och rädd att bli utsatt för våld är min bedömning att det bör vara tillåtet att skjuta en varningsskott i luften så länge det inte finns någon risk att det skadar eller träffar angriparen.

Jag hoppas att jag upplyst dig om rättsläget. Tveka inte att höra av dig till oss på info@lawline.se ifall du har ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning,

Simon Gille-Johnson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (192)
2021-11-21 Förmansorder 24:8 BrB
2021-11-19 Påverkar egendomens värde omfattningen av det våld man får använda sig av för att försvara sig i en nödvärnssituation?
2021-11-19 Finns det något rätt sätt att agera i självförsvar?
2021-11-14 Försvarlighet vid berövande av annans egendom

Alla besvarade frågor (97480)