Tillåtet att fotografera museibesökare i marknadsföringssyfte utan att fråga dem om lov?

FRÅGA
Hej. Vi är ett museum som undrar vad som gäller när det handlar om fotografering i våra utställningshallar och verkstäder. Är det ok att fotografera besökare för publicering på hemsida och i sociala medier utan att be om samtycke? Bör man upplysa besökare om att fotografering kan komma att ske? Gäller samma regler för barn?Mvh
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Jag har tagit bort ditt samt museets namn ur frågetexten av konfidentiella skäl.

Jag ser inget hinder mot själva fotograferingen som sådan, den faller t ex inte in under förbudet mot kränkande fotografering i brottsbalken 4 kap 6a§.

Däremot är det inte tillåtet att använda bilderna i er reklam utan besökarnas tillåtelse. Det framgår av lag (1978:800) om namn och bild i reklam 1§ här. Varje bild av en identifierbar person omfattas av förbudet. Det saknar betydelse om de ni fotograferar är barn eller vuxna, eftersom lagen skyddar alla. Om ni använder en bild på era besökare i er marknadsföring utan deras tillåtelse kan ni bli skadeståndsskyldiga gentemot den eller de personer som syns i reklamen. Vidare kan ansvarig person dömas till böter.

Om ni vill ta bilder på era besökare i marknadsföringssyfte rekommenderar jag därför att ni frågar de som ni vill ha med på bilden direkt efter deras samtycke. Det kan dock vara tillräckligt att på ett tydligt sätt informera om att museets besökare kan bli fotograferade i marknadsföringssyfte. Det tas i så fall in som ett avtalsvillkor för museebesöket, t ex genom att kassörerna som tar betalt för inträdet innan köpet upplyser besökaren om att denne kan komma att fotograferas i marknadsföringssyfte.

Med vänlig hälsning,

Alina Borgsén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll