FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt22/06/2022

Tillåter allemansrätten en att bada på annans fastighet?

Hej! Vi har ett fritidshus som har servitut brygga och båtplats på bondens mark. Vår tomt slutar ca 100 m från bryggan och vattnet. Vi får har båt och båtplats där. Vägen dit betalar vi för, till en vägförening. Bonden säger nu att vi inte får bada där eller sola på bryggan/stranden. Bara ha båten där och nyttja bryggan när vi ska åka båt. Vad gäller? Allemansrätten?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Allemansrättens omfattning

Allemansrätten är dessvärre diffus och nämns bara i vår grundlag inom rättighetskapitlet, 2 kap. 15 § 4 st. regeringsformen (1974:152). Den gäller så länge det inte är för nära markägarens privatbostad. Ni bör alltså först noga undersöka hur nära bondens bostad badplatsen ligger. I förarbetena så framgår i vart fall att var och en har rätt att tälta i alla fall en enstaka natt på annans mark och plocka bär och svamp, även fiske med mindre redskap kan tillåtas av allemansrätten. Ett mer långtgående exempel som har godtagits är när kommunen omvandlat privat mark till naturreservat och därefter tagit ut en avgift för att få använda det skidspår som de inrättat på naturreservatet. Utifrån dessa källor så kan man i vart fall argumentera för att en familjs nyttjande av en mindre badplats ett begränsat antal dagar per år faller inom allemansrätten. Det som ska jämföras är hur mycket av sin äganderätt som bonden i detta fall måste "ge upp" när ni använder hans mark, här kan ni argumentera för att slå upp ett tält och göra läger måste vara ett större ingrepp än att lägga ner några handdukar och bada. 

Om du har ytterligare frågor så är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.  

Fredrik ErikssonRådgivare