Tillåten längd på säsongsarbete

Hej!

Jag har en allmän fråga gällande säsongs anställning.

Hur lång får en sådan anställning vara? Dvs finns det någon juridisk begränsning på den? kan en säsong sträcka sig från februari till december?

Tacksam för svar

Lawline svarar


Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


LAS = Lagen om anställningsskydd.


Säsongsarbete är en av de typer av tidsbegränsade anställningar som är tillåtna enligt LAS 5§ och regleras i 3 punkten i denna paragraf. Denna reglering är semidispositiv vilket innebär att ändringar i denna paragraf kan ske genom kollektivavtal. Om kollektivavtal finns på arbetsplatsen så måste man därför börja med att titta vad det står i detta.


Lite förenklat så kan man säga att säsongen har samband med naturens växlingar, det rör sig alltså om arbete som bara kan bedrivas en viss del av året. Man kan alltså anställa någon för att plocka äpplen så länge det finns äpplen att plocka, eller skotta snö så länge det finns snö. Längden på säsongen varierar alltså beroende på vad det är för typ av verksamhet och hur förhållandena ser ut på orten där verksamheten är placerad. Säsongen kan även variera beroende på hur omfattande arbetsgivarens verksamhet är.


Om man på en viss ort kan skotta snö året om så utgör inte detta någon säsong och denna anställningsform får därför inte användas för sådant arbete. I ett rättsfall från AD(1981:52) så har domstolen godkänt en säsongsanställning avseende slamsugningsarbete från april till november då arbetet under resterande del av året inte gick att utföra p g a snö och kyla.


Sammanfattningsvis så får man titta på omständigheterna i det enskilda fallet, alltså vad det är för typ av verksamhet, vart den är belägen, arbetets omfattning etc, och det är därför svårt att ge något generellt svar på hur lång en säsongsanställning får vara. I teorin så kan alltså en säsongsanställning sträcka sig från februari till december men det förutsätter att det rör sig om verkligt säsongsarbete.


Vänligen,

Christian SörqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”