FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut30/06/2018

Tillåten begränsning av vägservitut?

Hej! Kan en markägare ställa upp ett väghinder i form av en tunna på en väg där en annan fastighet har servitut för att bruka vägen? Tunnan måste förflyttas och ställas tillbaka enligt markägaren, dvs det är egentligen en form av bom/grind som skall öppnas och stängas - inte ett farthinder. Tunnan blir en form av bom/grind för typ besökande/bud/ambulans/räddningstjänst förutom för de som äger den s.k. härskande fastigheten?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett servitut utgör ett rättsförhållande mellan två fastigheter. Genom servitutsupplåtelsen knyts till den ena fastigheten (den härskande fastigheten) en rätt att nyttja den andra fastigheten (den tjänande fastigheten) på visst sätt. En allmän servitutsrättslig princip – som kommer till uttryck i 14 kap. 6 § första stycket jordabalken – är att ägaren av den härskande fastigheten ska utöva servitutet så att den tjänande fastigheten inte betungas mer än nödvändigt. I detta ligger en generell begränsning i servitutets innehåll, vilken får betydelse för såväl avtalsservitut som officialservitut; om upplåtelsen ger utrymme för flera alternativa sätt att tillgodose servitutsändamålet, kan den härskande fastighetens ägare inte välja fritt mellan alternativen utan kan tvingas att hålla sig till det för den tjänande fastigheten minst betungande alternativet.

Den generella regeln ovan ger knapp vägledning för att lösa din fråga. För att göra en bedömning om det får ställas ett hinder på vägen, som begränsar den härskande fastigheten, behöver vi titta på ett antal saker. För det första i själva servitutsupplåtelsen. Om det exempelvis framgår i den att en grind får uppföras så står det klart att just det får göras. Jag utgår dock ifrån att det inte finns några sådana begränsningar inskrivna eftersom då skulle du antagligen inte ställt frågan. Vidare måste det göras en bedömning om hindret hindrar den härskande fastigheten att nyttja servitutsrätten och vilka olägenheter hindret medför. Samt så måste hindret ha ett legitimt behov.

Det finns ett vägledande avgörande från Högsta domstolen om hur den bedömningen ska göras (2018-03-28 T 1857-17). Målet gällde en kommun som hade uppfört en grind för sin ridskoleverksamhet. Den härskande fastigheten invände att grinden begränsade dennes rätt att nyttja servitutet. Högsta domstolen kom fram till att hindret skulle tillåtas med beaktande av följande.

- Grinden stängdes endast en kortare tid (3 ggr per dag á 15 minuter)
- Det fanns alternativa vägar för den härskande fastigheten att använda
- Avspärrningarna var nödvändiga för att hästarna effektivt och trafiksäkert skulle kunna passera över vägen.

Jag kan inte svara med absolut säkerhet om tunnan ska anses tillåten eller inte, men bedömningen kommer att göras precis som Högsta domstolen gjorde. Om det är så att det inte står någonting i servitutsupplåtelsen, tunnan ska stå där hela tiden, det finns inga alternativa vägar för den härskande fastigheten och syftet är endast att den ska stå där för de du skriver, så tror jag INTE hindret kommer att vara tillåtet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

mvh

Fredrik RisingRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Servitut? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000