Tillåtelse att bruka våld

Om man spelar pictionary och ska rita ordet risk och ritar en världskarta med färgade gubbar på men inte en tärning och någon påpekar att man inte ritade en tärning och att det hade blivit bättre om man gjorde det. Har man då rätt att använda våld mot personen som ställde denna fråga och isåfall, hur mycket våld är okej?

Lawline svarar

Hej,

tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad jag förstår det som undrar du om kränkning/provokation medför tillåtelse att bruka våld. Kontakta gärna Lawline på nytt om du syftade på något annat. 

Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter personen i vanmakt eller något annat sådant tillstånd utgör en brottslig gärning i form av misshandel (3 kap. 5 § BrB). Att använda våld gentemot en annan person är således inte okej.  

Endast under specifika omständigheter är det okej att bruka våld. Vad som är närmast din situation är i sådana fall ansvarsfrihetsgrunden nödvärn (24 kap. 1 § BrB). Nödvärn innebär att när någon utsätts för pågående brott så får denne bruka våld i den utsträckning våldet inte blir uppenbart oförsvarligt. Rekvisiten är alltså (1) att det måste vara ett pågående angrepp och (2) att våldet med hänsyn till angreppets beskaffenhet inte är uppenbart oförsvarligt. 

Att uttala en nedsättande kommentar med syfte att såra någon utgör förolämpning, vilket är straffbart (5 kap. 2 § BrB). Däremot avslutas ju en kommentar i samband med att den uttalas. Det innebär att det inte rör sig om ett pågående angrepp, utan ett avslutat angrepp. Eftersom angreppet är avslutat föreligger inte skäl för nödvärn. 

Vidare är det uppenbart oförsvarligt att bruka våld som reaktion till en kommentar av detta slag. Du har alltså inte rätt att bruka våld för att någon säger att du inte ritar fint.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”