Tillämpningsområdet för samäganderättslagen

2016-11-16 i Fastighet
FRÅGA
Vi samäger ett jord- skogsbruk, det finns flera fastigheter, skog och åker med olika beteckning. Det är några km mellan huvudfastighet och skogfastighet. Vi är oense vad som ska göras med skogsfastigheten. Kan en delägare begära att lösas ut från enbart en fastighet, gäller lagen om samägande per fastighet?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det handlar om samägd egendom blir lag om samäganderätt tillämplig. Enligt dess 1 § gäller lagen för samägd fastighet, vilket således kan tolkas som att om man äger flera fastigheter så ska lagen tillämpas var och för sig för dessa fastigheter. Dock måste man först definiera vad som är en fastighet, enligt 1 kap. 1 § jordabalken så kan en fastighet bestå av ett eller flera avgränsade områden på marken. Till fastigheterna kan det sedan tillhöra byggnader osv. (som brukar kallas "fastigheter" i vardagligt tal). En fastighet utgörs därför av en avgränsad del mark, som det sedan kan uppföras byggnader på.

Således, om det handlar om flera fastigheter i jordabalkens mening (inte byggnader) så bör samäganderättslagen tillämpas var och för sig på dessa fastigheter. Men om "huvudfastigheten" och "skogsfastigheten"i ditt fall i själva verket tillhör samma fastighet och enbart utgör byggnader på den fastigheten, då ska samäganderättslagen tillämpas på båda byggnaderna.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (513)
2020-10-28 Hur lång är preskriptionstiden för ett svartbygge?
2020-10-27 Vad som utgör byggnadstillbehör
2020-10-26 Störande buller från gym
2020-10-18 Måste originalritningarna följa med när jag övertar huset?

Alla besvarade frågor (85560)