Tillämpning av 11 § Avtalslagen

2017-03-20 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej!Kan både 11§ 1 st samt 11§ 2st AvtL samtidigt vara tillämpliga?
SVAR

Hej,

vi vänder oss till avtalslagen (AvtL) för att besvara din fråga, se här.

11 § AvtL rör situationen när fullmäktigen (den som har fått fullmakten) agerar utanför sin befogenhet. Första och andra stycket i paragrafen behandlar olika fullmakter.

Det första stycket handlar om självständiga fullmakter. Självständiga fullmakter är fullmakter där tredje man kan bilda sig en uppfattning om fullmaktens existens och innehåll. Dessa fullmakter är exempelvis ställningsfullmakter (10 § 2 st. AvtL), skriftliga fullmakter (16 § AvtL) och kungörelsefullmakter (14 § AvtL). I dessa fall är fullmäktigens behörighet och befogenhet två olika saker där behörigheten handlar om vad fullmäktigen kan göra enligt fullmakten och befogenheten handlar om vad fullmäktigen får göra enligt fullmakten. Detta stycke reglerar situationen då fullmäktigen handlat inom sin behörighet men utanför sin befogenhet. Då gäller det att fullmaktsgivaren (den som har gett fullmakten) ändå är bunden av avtalet om tredje man (den som ingår avtalet med fullmaktsgivaren) inte insåg eller inte borde ha insett att fullmäktigen agerade utanför sin befogenhet.

Det andra stycket handlar om osjälvständiga fullmakter. En osjälvständig fullmakt är en så kallad uppdragsfullmakt eller också kallad paragraf-18 fullmakt (18 § AvtL). En sådan fullmakt grundar sig enbart på fullmaktsgivarens meddelande till fullmäktigen. Vad som är unikt med paragraf-18 fullmakter är att behörighet och befogenhet anses vara samma sak. Alltså innebär det att om fullmäktigen handlar utanför sin befogenhet så räknas det som att denna handlat även utanför behörigheten. Detta leder då till att avtalet inte är gällande för fullmaktsgivaren, oberoende av om tredje man inte insåg/inte borde ha insett att fullmäktigen agerade utanför sin behörighet/befogenhet.

Sammanfattningsvis så reglerar de två olika stycken olika fullmakter. Man hamnar således i en av styckena när man har fastställt vilken fullmakt det rör sig om.

MVH

Zinar Budak
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1425)
2021-09-18 Skoluppgift avtalsrätt
2021-09-15 Framtidsfullmakt efter dödsfall
2021-09-11 Hur delas sambors samägda aktier
2021-09-09 Kan jag säga upp en försäkring i förtid?

Alla besvarade frågor (95746)