Tillämplighet av Köplag (1990:931)

2015-02-11 i Köplagen
FRÅGA
Hej Lawline. Enligt 2§ KöpL regleras de s.k. tillverkningsköpen. Av 1 st. första meningen följer att KöpL är tillämplig på köp av en vara som ska tillverkas, dock endast om beställaren inte ska tillhandahålla en väsentlig del av materialet. Om beställaren tillhandahåller en väsentlig del av materialet föreligger i stället en tjänst och konsumenttjänstelagen tillämpas då? Min fråga lyder: Vilken lag skall tillämpas om beställaren är en näringsidkare och tillhandahåller en väsentlig del av materialet? Det torde inte vara konsumentköplagen eftersom beställaren är NI? tacksam för svar.
SVAR

Hej Alex!

Som jag förstår din fråga undrar du över vilken lag som är tillämplig om en näringsidkare (1) beställer en vara, som ska tillverkas, av en annan näringsidkare (2) och (1) tillhandahåller en väsentlig del av materialet. Du har alldeles rätt i att detta regleras i 2 § KöpL. Av just nämnda paragraf följer att att svaret på frågan är nekande rent lagtekniskt (se dock mitt tredje stycke).

Konsumentköplag (1990:932) och Konsumenttjänstlag (1985:716) blir inte heller tillämpliga då dessa tar sikte på situationer när en näringsidkare säljer en vara eller en tjänst till en konsument.

När beställaren tillhandahåller en väsentlig del av materialet föreligger istället en tjänst (ibland kallad arbetsbeting). Enligt doktrin brukar dessa typer av köp konstituera en analog tolkning av KöpL varför denna torde bli tillämplig om inte annat följer av avtalet, praxis som utbildats mellan parterna eller av handelsbruk eller sedvänja, se 3 § KöpL (Köplagen är dispositiv, vilket betyder att man kan avtala bort den).

Mattias Vilhelmsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1174)
2020-06-30 Köpt fel vara - skäl för hävning av köp?
2020-06-30 Konsekvenser av ohyra vid bostad.
2020-06-30 Kan säljare neka hävning av köp när det är ett fel på varan?
2020-06-30 Vilka påföljder kan jag göra gällande vid fel i vara?

Alla besvarade frågor (81741)