Tillämplig lagstiftning då arvlåtaren bor i Sverige och arvtagare bor utomlands

Vår dotter bor och är skriven i London sedan många år.Hon har enbart svenskt pass.

Vi ,hennes föräldrar, bor och är skrivna i Sverige och är svenska medborgare.

Vid arv efter oss,gäller svensk eller brittisk arvslag?

Om brittisk arvslag gäller har vår dotter då rätt till samma undantag före 40%-tig arvsskatt ( dvs.£ 350000)

som brittiska medborgare har,trots att hon enbart har svenskt pass men är domiciled i UK.

Tacksam för svar


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Vilket lands arvslagstiftning som blir tillämplig vid en svensk medborgares bortgång regleras i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012, eftersom Sverige är med i EU. Denna förordning är en del av unionsrätten och gäller förutom i Sverige, även i de flesta övriga EU-länder, dock inte i Storbritannien.

Enligt (EU) nr 650/2012 Artikel 21 1st, är huvudregeln att det är den avlidnes hemvist vid tidpunkten för dennes bortgång som avgör vilket lands arvsregler som ska tillämpas. I ert fall innebär detta att det vid respektives bortgång är svensk arvslag som kommer att gälla eftersom ni föräldrar båda är svenska medborgare och bor i Sverige. Upprättar ni båda testamente, kommer era respektive arv att fördelas enligt dessa, medan om testamente inte upprättas kommer arven att fördelas enligt reglerna i Ärvdabalken. I Sverige är arvsskatten avskaffad och kommer därför inte att drabba er dotter i London.

Jag hoppats att detta har givit svar på din fråga. Skulle någon av er behöva hjälp med att upprätta ett testamente över hur ni önskar att fördela ert arv kan vi hjälpa er med det HÄR. Om du undrar något annat är du också självklart välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Alexandra LantzRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”