Tillämplig lagstiftning då arvlåtaren bor i Sverige och arvtagare bor utomlands

FRÅGA
Vår dotter bor och är skriven i London sedan många år.Hon har enbart svenskt pass.Vi ,hennes föräldrar, bor och är skrivna i Sverige och är svenska medborgare.Vid arv efter oss,gäller svensk eller brittisk arvslag?Om brittisk arvslag gäller har vår dotter då rätt till samma undantag före 40%-tig arvsskatt ( dvs.£ 350000)som brittiska medborgare har,trots att hon enbart har svenskt pass men är domiciled i UK.Tacksam för svar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Vilket lands arvslagstiftning som blir tillämplig vid en svensk medborgares bortgång regleras i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012, eftersom Sverige är med i EU. Denna förordning är en del av unionsrätten och gäller förutom i Sverige, även i de flesta övriga EU-länder, dock inte i Storbritannien.

Enligt (EU) nr 650/2012 Artikel 21 1st, är huvudregeln att det är den avlidnes hemvist vid tidpunkten för dennes bortgång som avgör vilket lands arvsregler som ska tillämpas. I ert fall innebär detta att det vid respektives bortgång är svensk arvslag som kommer att gälla eftersom ni föräldrar båda är svenska medborgare och bor i Sverige. Upprättar ni båda testamente, kommer era respektive arv att fördelas enligt dessa, medan om testamente inte upprättas kommer arven att fördelas enligt reglerna i Ärvdabalken. I Sverige är arvsskatten avskaffad och kommer därför inte att drabba er dotter i London.

Jag hoppats att detta har givit svar på din fråga. Skulle någon av er behöva hjälp med att upprätta ett testamente över hur ni önskar att fördela ert arv kan vi hjälpa er med det HÄR. Om du undrar något annat är du också självklart välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Alexandra Lantz
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (858)
2020-09-28 Hur ska vi dra av min brors skuld från hans arv?
2020-09-26 Vad händer om banken inte godkänner att vi övertar lånet på fastigheten?
2020-09-25 Vad är ett dödsbo?
2020-09-25 Testamentera vårdnad av barn

Alla besvarade frågor (84530)