Tillämpa Hyreslagen när hyresvärd och hyresgäst ingår i samma kommunala verksamhet?

2020-02-25 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej,Är hyreslagen överhuvudtaget tillämplig när man hyr ut fastigheter inom en organisation, t.ex. att Tekniska förvaltningen (hyresvärd) hyr ut en förskola till Förskoleförvaltningen (hyresgäst)? Eller ska man bara se dessa avtalen som överenskommelser kring exempelvis t.ex. pris, hyrestid, uppsägningstid etc?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hyreslagen (12 kap. Jordabalken) kan absolut vara tillämplig i det fallet.

Det finns ingen specifik regel som hindrar Hyreslagens tillämpning för det fall hyresvärden och hyresgästen ingår i samma kommunala verksamhet. Men när det är ett avtal som omfattar lokaler för förskoleverksamhet (och allt vad det innebär) så är det inte riktigt säkert att hela Hyreslagen är tillämplig. Det kan vara så att Hyreslagen bara är tillämplig i vissa delar på grund av vad som specifikt är reglerat i avtalet samt andra, näraliggande, avtal som också har att göra med förskoleverksamheten. Men generellt sett så vill jag påstå att hela Hyreslagen är tillämplig på sådana avtal du beskriver.

Du kan läsa i Hyreslagens 1 § (12 kap. § 1 Jordabalken) när lagen är tillämplig. I den paragrafen kan vi läsa oss fram till att det ska vara 4 rekvisit som måste vara uppfyllda för att lagen ska kunna tillämpas. Det måste (1) finnas ett avtal, genom vilket (2) hus eller del av hus upplåtits, till (3) nyttjande mot (4) ersättning. Kort innebär det att det måste finnas en bindande överenskommelse mellan två (eller flera) personer (hyresvärd resp. hyresgäst). Och genom den bindande överenskommelsen ska hus eller del av hus upplåtas, vilket i princip innebär att det ska finnas väggar och tak på det som upplåts. Vidare ska upplåtelsen avse nyttjande av hus eller del av hus. Det vill säga det ska finnas ett objekt, i den bindande överenskommelsen, som hyresgästen har rätt att använda. Samt att utomstående, genom den bindande överenskommelsen, avskärs från möjlighet att disponera över objektet. Slutligen krävs det att någon form av ersättning utgår för nyttjandet av objektet. Hyresgästen ska helt enkelt betala för nyttjandet. Till exempel genom att betala en summa pengar eller motprestation genom arbete. Är inte alla dessa rekvisit uppfyllda så är Hyreslagen inte tillämplig. Punkt.

Hoppas du fick lite klarhet gällande i vilka situationer som Hyreslagen tillämpas!

Mvh

Fredrik Rising
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1417)
2020-09-23 Kan en hyresvärd utan legitim grund säga upp ett hyresavtal?
2020-09-22 Vem bestämmer hyran i en hyresrätt?
2020-09-21 Uppsägning av ett tidsbestämt hyresavtal
2020-09-14 Rätten till förråd vid hyresrätter

Alla besvarade frågor (84287)