Tilläggstjänster - en ändring i hyresvillkoren?

2019-10-28 i Hyresavtal
FRÅGA
Hörbybostäder AB har infört något som heter plustjänster sedan juli månad 2019, för vilka man tar betalt. T.ex byte av ljuskälla i fast installation 450 kronor, byte av batteri i ringklocka 375 kronor, rensning av vattenlås 450 kronor., byte av vädringsfilter 375 kronor. Är detta något som är ok ?. Dessa tjänster har tidigare varit gratis. Min mamma har valt att bo i en hyresrätt för att få dessa tjänster utförda.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga gäller giltigheten av en hyresförenings införande av s k "plustjänster", tjänster som i ditt fall består tidigare varit gratis, men som nu avgiftsbelagts.

Regler om detta finns i 12:e kapitlet Jordabalken (1962:700).

Generellt sett kan konstateras att det faktum att tjänster tidigare har varit gratis inte nödvändigtvis innebär att de alltid kommer att vara det. Plus-tjänster är en typ av tilläggstjänster som innebär att man får hjälp med saker som inte ingår i hyran.

Vad regleras i hyresavtalet?

Din fråga handlar om bostadshyra. Ett fullgott svar kräver delgivning av avtalsinnehållet.

När man ingår ett bostadshyresavtal gäller att hyran ska vara till beloppet bestämd, om inte avtalet innehåller en förhandlingsklausul enligt hyresförhandlingslagen (1978:204) (12 kapitlet 19 § Jordabalken). De kostnader du beskriver är inte kostnader som hänför sig till bostadens uppvärmning, nedkyldning, förseende med varmvatten eller elektrisk ström eller avgifter för vatten och avlopp.

Beroende av vad som regleras i avtalet kan hyresvärden påföra sådana kostnader som du beskrivit. Om avtalet delger att dessa tjänster tidigare ingått i kostnaden för hyran, och hyresvärden vill att hyresvillkoren ska ändras, så ska han skriftligen meddela dig som hyresgäst om detta. Om ni inte kommer överens kan hyresvärden ansöka om ändring av hyresvillkoren hos hyresnämnden. Detta kan göras tidigast en månad efter att hyresvärden meddelat er om detta om det gäller bostadshyra. Ett beslut om ändring av hyresvillkoren anses som avtal om villkor för fortsatt uthyrning (12 kapitlet 54 § Jordabalken).

Prövning av hyran:

Om hyran prövas ska ett hyrestillägg enligt en överenskommelse om att öka/minska hyresvärdens ansvar för lägenhetens standard, s k tillval, godtas om detta anges i en särskild upprättad handling som undertecknas av dig som hyresgäst. För detta krävs även att det anges att tillägget eller avdraget prövas enligt denna paragraf, om det inte gått mer än tio år sedan överenskommelsen träffades och det inte finns synnerliga skäl mot att godta tillägget eller avdraget (12 kapitlet 55 d st 1 § Jordabalken).

Hyresnämnden ska dock, trots det som nämnts vad prövningen om tillägget, på begäran av hyresgästen sätta ned ett hyrestillägg, om det medför att hyrestilläggen för lägenheten utgör mer än en tredjedel av årshyran (12 kapitlet 55 d st 3 § Jordabalken).

Sammanfattning:

Beroende på vad som stadgas i avtalet kan tilläggen utgöra ändringar. Om inget stadgas om detta kan det ses som en vanlig tilläggstjänst hyresgäster har möjlighet att välja till för en extra kostnad.

Vänliga hälsnigar,

Lovisa Stenbacka
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1284)
2020-02-20 Andrahandsuthyrning utan tillstånd kan bli problematiskt
2020-02-16 Uppsägningstid vid uthyrning av eget hus
2020-02-12 Deposition av månadsbelopp i hyresrätt
2020-02-09 Måste en uppsägning av lokalhyresrätt från hyresvärden, signeras av hyresgästen för att vara gällande?

Alla besvarade frågor (77210)