Tilläggsbouppteckning har ej inverkan på frångående av hälftendelning av giftorättsgods vid bodelning

2019-11-16 i Make
FRÅGA
Om efterlevande make vill behålla sitt giftorättgods och frångå hälvtendelning kan detta hävdas vid arvskifte eller måste det framgå av bouppteckning. Om ja kan en tilläggsbouppteckning lösa problemet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av äktenskapsbalken (ÄktB).

Den efterlevande makens vilja att istället för hälftendelning av giftorättsgods låta vardera parten behålla sitt giftorättsgods ska framgå vid bodelningen (12 kap 2 § ÄktB). Rätten att begära sådan fördelning hör till de äktenskapsrättsliga bestämmelserna om bodelning vid äktenskapsskillnad, medan såväl bouppteckningen som själva arvsskiftet upprättas/inträffar efter att sådan bodelning skett.

Jag är osäker på om du när du undrar om en tilläggsbouppteckning kan "lösa problemet" undrar (1) om en tilläggsbouppteckning kan göra att en efterlevande make som begärt att hälftendelning av giftorättsgodset inte ska ske inte får sin vilja igenom, eller (2) om en efterlevande make som glömt begära att parterna vid bodelningen istället för hälftendelning ska behålla sitt giftorättsgods i efterhand med hjälp av en tillläggsbouppteckning kan få igenom sådan fördelning. Oavsett vilket att dessa två frågan handlar om, kan en tilläggsbouppteckning efter redan genomförd bodelning inte lösa ditt problem.

Med vänlig hälsning

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (393)
2020-01-25 Efterlevande makes arvsrätt
2020-01-16 Kan man ärva sin makes skulder?
2020-01-15 Jag vill ärva maken, men det finns särkullebarn. Vad gör jag?
2019-12-30 Arv till makas barn

Alla besvarade frågor (76556)