Tilläggsavgift från SL

2020-02-29 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej!Hade stressigt till tunnelbanan i Tisdags morgon och glömde fylla mitt kort med månadsavgift. Men hade fortfarande kvar pengar på mitt sl access kort. Men i Gubbängen där jag bor har de inte spärrar och man måste blippa på en maskin där. Men som sagt hann inte av stressen att komma sent till min tid hos Psykologen. Varav när jag stiger på så finns det kontrollanter och det visar att jag ej hade en biljett.. Bad om ursäkt och förklarade att jag var stressad men kan fylla på den så fort som möjligt och de skrev bara ut en bot till mig och sa att jag får bestrida detta via mejl.Skrev till de men de vill inte ta emot min förklaring och dra av boten.Vad kan jag göra? Ska jag bara ge upp?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar regler som återfinns i lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik (tilläggsavgiftslagen).

Jag tolkar din fråga som att du alltså hade pengar på ditt SL-accesskort men eftersom du var stressad så hann du inte blippa kortet och steg alltså på tunnelbanan utan att blippa det. Det var sedan när du väl var på tåget som kontrollanterna sa till dig att du inte hade en giltig biljett och de skrev ut en bot till dig.

Enligt 1 § tilläggsavgiftslagen har den som driver kollektiv persontrafik (i ditt fall SL) rätt att ta ut en tilläggsavgift för resenärer som inte kan uppvisa en giltig biljett. Det framgår även i SL:s allmänna köp- och resevillkor punkt 3 (s. 6-7) att du som resenär är skyldig att visa upp en giltig biljett och lämna över den när det är biljettkontroll i SL-trafiken. Vidare står det i dessa köp- och resevillkor att SL har rätt att ta ut en kontrollavgift på 1500 kronor inklusive kostnaden för en enkelbiljett, om du inte kan visa upp en giltig biljett vid biljettkontroll.

I ditt fall hade du pengar i ditt SL-accesskort, men du blippade inte kortet innan du klev på tunnelbanan. Tyvärr räknas inte din biljett som giltig om du inte har aktiverat (blippat) biljetten innan du stiger på kollektivtrafiken, så SL-kontrollanten hade lagstöd till att hen gav dig en bot. När du reser på SL:s kollektivtrafik ingår du avtal med SL och blir därmed juridiskt bunden till SL:s allmänna köp- och resevillkor.

Det finns ett undantag till SL:s rätt att ta ut kontrollavgift enligt 2 § tilläggsavgiftslagen och det är om du har en skälig anledning till varför du inte har en giltig biljett. I så fall ska det grunda sig på din ålder, eventuell sjukdom, bristande kännedom om lokala förhållanden eller andra omständigheter.

Om du alltså kan bevisa till SL att du inte blippade biljetten på grund av de omständigheter som regleras i 2 § tilläggsavgiftslagen (såsom sjukdom eller liknande), är det möjligt att få din biljett makulerad på den grunden. Denna undantagsregel har i praktiken inte alltid varit så lätt att åberopa, se NJA 2019 s. 414 där Högsta domstolen ansåg att undantagen i 2 § tilläggsavgiftslagen inte var tillämpliga när en person hade för lågt saldo på sitt SL-accesskort men spärrarna öppnades ändå och personen fick sedan en bot. Se även RH 2013:29 där Hovrätten inte heller ansåg undantagen i 2 § tilläggsavgiftslagen vara tillämpliga när en person med PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) inte hade en giltig biljett. Denna undantagsregel har därmed tolkats väldigt snävt i praktiken, och är inte alltid så lätt att åberopa.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och hör gärna av dig till oss igen om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Rojan Arikan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1337)
2020-09-19 Kan man driva in en skuld utan att ha ett skriftligt avtal?
2020-09-15 Försäljning av varor man inte äger
2020-09-13 Kan en person med demens skriva giltig fullmakt?
2020-09-09 Vilka angelägenheter fåren framtidsfullmakt avse?

Alla besvarade frågor (84217)