Tilläggsavgift av SL vid avsaknad av studentkort

FRÅGA
Hej,Jag var på bussen 179 och hade ett giltigt månads SL kort som student.Men tyvärr hade jag inte med mig student kortet då fick jag tilläggsavgift på 1200kr!!De sa att jag kan överklaga det genom att majla (sl.biljettkontroll@seissworld.com)och shicka dem mitt Id-kort och studentkortet.Men det funkat inte och jag har fått en påminelse avgift 60+1200kr!!Vad måste jag göra nu?Snälla hjälp mig,Tack på förhand,
SVAR

Hej Alex och tack för din fråga

Enligt lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik har den som driver kollektiv persontrafik rätt att ta ut en tilläggsavgift för den som inte kan uppvisa en giltig biljett. Detta framgår av lagens 1 §. När man som resenär åker med studentbiljett har man en skyldighet att kunna uppvisa giltigt studentlegitimation vilket framgår av de regler som anges av SL.

Enligt lagens 2 § anges de undantag då tilläggsavgift inte får tas ut. Undantaget är om avsaknaden av giltig biljett får anses vara ursäktlig med hänsyn bl.a. till den resandes sjukdom, ålder eller bristande kännedom om lokala förhållanden. Lagrummet tillämpas ytterst restriktivt vilket framgår av bland annat RH 2013:29.

Det du kan göra är att bestrida betalning av tilläggsavgiften. SL kommer då förmodligen ta det till tingsrätten. Hur utgången av ett sådant mål blir är svårt att veta. Om du skulle komma att förlora målet kan du bli skyldig att betala både försenings- och inkassoavgifter och även SL:s rättegångskostnader.

Vänliga hälsningar,

Sedja Abed Ali
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rättsverkningar vid avtalsbrott (108)
2020-05-24 Uppskjuten föreställning och hävning
2020-04-25 Kan man frångå ett muntligt avtal?
2020-04-09 Skyldighet att ersätta tidigare ägare för avlivad hund
2020-03-15 Huvudmans ersättningsmöjligheter vid befogenhet- och behörighetsöverskridande från fullmäktig.

Alla besvarade frågor (81677)