Tillägg till anställningsavtal?

FRÅGA
Hej På min arbetsplats har vi jour var sjätte vecka och har alltid fått nyttja företagets jourbil under denna vecka då vi skall kunna infinna oss på 1 h. Nu har företaget bestämt att vi inte får använda bilen mer. Är det ett avtalsbrott? Användningen av jourbilen är inte förhandlad men det har alltid varit så.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Först och främst vill jag nämna att det i Sverige råder en princip som kallas för "pacta sunt servanda" och betyder "avtal ska hållas" på latin.

Avtal har inga speciella formkrav utan kan ingås muntligt, skriftligt eller genom konkludent handlande - detsamma gäller för anställningsavtal. Konkludent handlande innebär att ett anställningsförhållande har uppstått genom att du tror att en anställning föreligger, samtidigt som din arbetsgivare är införstådd med din tro men inte talar om att ett anställningsförhållande inte föreligger.

Skriftliga avtal är att föredra då det underlättar ur bevissynpunkt om något problem skulle uppstå. Jag förstår det som att du har undertecknat och bundit dig till ett skriftligt anställningsavtal vid anställningens ingående vilket även betyder att det är anställningsinnehållet som utgör villkoren som gäller under anställningen.

Frågan vi kommer till nu är om användning av jourbilen kan anses utgöra ett "tillägg" till anställningsavtalet och på så sätt blir bindande för din arbetsgivare.

Grundprincipen lyder att om en part vill göra ändringar eller tillägg i ett befintligt avtal ska detta ske i samstämmighet med medkontrahenten som har att godkänna dessa ändringar och/eller tillägg. Det ska alltså föreligga en medvetenhet om att tillägget om jourbilen har gjorts till anställningsavtalet och att du och din arbetsgivare ska ha samstämmiga viljeförklaringar gällande detta.

Vad gäller bevisbördan så är huvudregeln inom civilrätten att den som påstår något har bevisbördan för sitt påstående. Det är alltså du som måste bevisa att användningen av jourbilen numera utgör en klausul i ditt anställningsavtal. Detta är dock en bevisning som kan bli ganska svår från din sida. Lyckas du med bevisningen övergår bevisbördan till din arbetsgivare som då har att visa att motsatsen föreligger för att hen ska vinna framgång i frågan.

I och med att detta är en ganska komplicerad fråga så skulle jag råda dig att du vänder dig till någon av våra Express-tjänster för att få en lite större utredning gällande ärendet. Tjänsten med telefonrådgivning är att föredra då du får möjlighet att föra en diskussion om situationen med någon av våra rådgivare. Klicka här för att komma till tjänsten.

Trevlig kväll!

Mvh,

Cornelia Najafi
Fick du svar på din fråga?