Tillägg i testamente

2016-08-31 i Testamente
FRÅGA
Tack för ett snabbt svar! Tyvärr har jag nog uttryckt mig otydligt - ska försöka förtydliga.Jag har skrivit i mitt testamente att det mina barn ärver efter mig skall vara deras enskilda egendom - även avkastning och det som träder i dess ställe.I min dotters och hennes makes testamente står att om hon avlider först skall all hennes kvarlåtenskap tillfalla hennes make med fri förfoganderätt.Min dotters önskan är: Hennes enskilda egendom - genom arv eller gåva av mig - skall tillfalla dom gemensamma barnen direkt.(Den skall inte tillfalla maken med fri förfoganderätt)Hennes övriga kvarlåtenskap skall tillfalla maken med fri förfoganderätt. (Maken har ett särkullbarn)Kan min dotter och hennes make ändra sitt testamente - eller är det bättre att hon skriver ett eget testamente?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om testamenten återfinns i ÄB 10 kap, här. Som huvudregel gäller att om en person har upprättat flera giltiga testamenten gäller det senaste av dem. I din dotters fall kan troligen det enklaste sättet för henne vara att göra ett tillägg i hennes och makens gemensamma testamente, vari tillägget skulle bestå i att hennes enskilda egendom ska tillfalla de gemensamma barnen direkt. Enligt ÄB 10 kap 6 § måste tillägget, för att vara giltigt, även det undertecknas av två vittnen i samtidig närvaro (dvs. kraven i ÄB 10 kap 1 § måste vara uppfyllda).

Hoppas du fick svar på din fråga, och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Fanny Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2599)
2020-09-22 Har syskonbarn rätt till arv?
2020-09-21 Är ett testamente giltigt om initialerna inte är egenhändigt skrivna?
2020-09-21 Hur fördelas arvet om en testamentstagare har avlidit?
2020-09-21 Kan man ändra testamentet och begränsa bröstarvingens arv?

Alla besvarade frågor (84296)