FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt02/04/2023

Till vem ska man rikta ett skadeståndskrav enligt produktansvarslagen?

Hej Lawline, Tack för en bra site. Jag har ätit ett ekologist knäckebröd som innehöll sten vilket resulterade i att jag skadade min tand mycket allvarligt. Min fråga är ska jag rikta mitt skadeståndskrav enligt Produktansvarslag (1992:18) till säljande företag eller dirket till tillverkaren? Enligt konsumentköplagen ska man rikta sitt krav till det säljande företaget - men gäller det även vid en personskada som är i detta fall är en konsekvens av deras sålda vara? Med vänlig hälsning, 

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar till vem du ska rikta ditt skadeståndskrav när du ätit ett knäckebröd som innehöll en sten, vilket innebar att du skadade din tand. I mitt svar kommer jag att använda mig av regler i produktansvarslagen (PAL).


Produktansvarslagen är tillämplig på situationen
Produktansvarslagen ska tillämpas vid personskada som uppkommit på grund av en säkerhetsbrist i en produkt (1 § första stycket PAL). Det måste alltså vara säkerhetsbristen i produkten som orsakat skadan.


Att du har skadat din tand innebär att du råkat ut för en personskada. Vidare är ett knäckebröd en lös sak och därmed också en produkt (2 § PAL). Att knäckebrödet innehåller en sten borde helt klart ses som en säkerhetsbrist. Det är inget man bör räkna med när man äter ett knäckebröd och därför är produkten inte så säker som den skäligen kan förväntas vara (3 § PAL). Det verkar i övrigt som att det är stenen i knäckebrödet som rent faktiskt har orsakat skadan på din tand.


Du bör i första hand vända dig till tillverkaren
Den som är ytterst ansvarig för en produkt är tillverkaren och därmed är denne också skadeståndsskyldig för eventuella skador som en säkerhetsbrist i produkten orsakar (6 § första stycket första punkten PAL). Du bör därför i första hand vända dig direkt till tillverkaren av knäckebrödet för att kräva skadestånd.


Om det däremot inte framgår av produkten vem som är skadeståndsskyldig är var och en som tillhandahåller produkten skyldig att betala skadestånd, så länge denne inte anvisar någon som exempelvis tillverkat eller tillhandahållit produkten för denne (7 § PAL). Skulle det därför inte framgå vem som är tillverkare av knäckebrödet kan du i stället rikta ditt skadeståndskrav till det säljande företaget. Men du bör som jag sagt tidigare i första hand rikta ditt skadeståndskrav till tillverkaren av knäckebrödet.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Skulle du ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!


Vänligen,

Hugo Wejsfelt BorellRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”