FrågaPROCESSRÄTTFörundersökning16/06/2022

Tidskrav vid husrannsakan

Jag undrar efter att polisen stannat mig och inte hittat vad de letat efter, hur långt efter de får göra husrannsakan? Jag var hemma hos en person som hade span och telefonavlyssning. De stannade mig senare i bilen men hittade inget, jag ringde min vän och sa de. 1-2 månader senare gjorde de husrannsakan hos mig. De handlade om narkotika och bara 5 gram, de som de stannade mig i bilen för.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Det finns inget tidskrav gällande husrannsakan. Det som krävs är att polisen har anledning att anta att brott har begåtts och att brottet i fråga kan leda till fängelsestraff (28 kap. 1 § Rättegångsbalken). Narkotikabrott har fängelse i straffskalan, varför det är ett brott som berättigar polisen att genomföra en husrannsakan om det finns tillräckligt stark misstanke gentemot personen i fråga. 

Kortfattat är svaret alltså att det inte finns någon tidsaspekt för polisen att förhålla sig till. Däremot brukar polisen vanligen vara snabba med husrannsakan, för att undvika att bevismaterial eller dylikt flyttas från hemmet. Att det tog 1-2 månader för polisen att göra en husrannsakan hos dig är därmed enligt lag, förutsatt att det fanns skälig misstanke om brott. 

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning, 

Liv StålhammarRådgivare