FrågaPROCESSRÄTTFörundersökning28/02/2022

tidsintervall vid brottsrubricering

Hej!

Har en fråga som jag hoppas få svar på.

Om det står så här i en utredning:

"Våldtäkt mot barn 2021-05-01 -- 2021-12-21 i X"

Det finns fler punkter där man anger samma tidsintervall.

Det jag undrar är varför det inte preciseras ett visst datum för en våldtäkt kan inte pågå så länge. Är det ett språkligt fel så det borde stå våldtäkter?

Trevlig helg!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten är att brottet ska preciseras så mycket som möjligt, så att den som är misstänkt ska kunna försvara sig mot misstanken. Om misstanken är för opreciserad dels i gärningsbeskrivningen, dels i tid och rum, blir det svårt dels för den misstänkte att avgöra vilket konkret brott denne ska försvara sig mot, men dels blir det svårt rent processrättsligt att avgöra vilken gärning en person döms för. Ett problem med utsträckta tidsintervaller är just vid bedömningen vid en eventuell ny rättegång, om personen tidigare har dömts för samma brott eller inte, eftersom det föreligger ett förbud mot att döma för samma brott två gånger. Det ska alltså vara tydligt vilket brott en person misstänks/döms för, annars kan det strida mot rätten till en rättvis rättegång enligt art. 6 Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

Med detta sagt, är det inte ovanligt att polis och/eller åklagaren under både förundersökningen och domstolsprocessen anger att ett misstänkt brott har begått under ett visst tidsintervall, då det ibland kan vara svårt att precisera när i tiden ett brott faktiskt har förövats. Vissa brott är tidsutsträckta brott, som just kan pågå under en lång period, vilket dock inte är fallet vid misstanke om våldtäkt mot barn. Jag skulle säga att anledningen till att man angivit ett tidsintervall vid dessa misstankar huvudsakligen är för att barnet kanske har svårt att ange exakt när i tiden händelsen inträffade. Vet man de exakta tidpunkterna för gärningarna, skulle jag säga att det vanligen läggs som flera punkter, eftersom varje brott ska ju bevisas och dömas var för sig. Om varje gärning då skett under samma tidsperiod, men det är svårt för barnet att säga exakt när, så kan det anges flera punkter, med samma tidsperiod.

Åklagaren har ett visst utrymme att även vid domstol åtala ör brott under en viss tidsperiod. Det finns inget uttryckligt krav på att åklagaren måste precisera gärningen till en viss dag egentligen, men den måste ändå kunna avgränsas något. Det brukar accepteras i domstol att det anges ett tidsintervall i dessa fall när det rör barn, eller vid fall där det rör sig om upprepade gärningar under en längre tid, just för att det kan vara svårt att visa exakt vilken gärning som inträffade när och liknande. Det är också ett sätt för åklagaren att inte låsa domstolen vid en viss dag, om det senare visar sig att det faktiskt var en annan, eftersom domstolen inte i sådana fall kan döma personen om åklagaren då inte ändrar dagen i åtalet.

Sammantaget skulle jag inte tro att det är ett skrivfel i utredningen. Det är inte ovanligt i dessa brottstyper, speciellt där barn är målsäganden, att polisen och åklagaren garderar sig i sin utredning genom att bredda tidsintervallet, om barnet inte är säker på vilken dag det hände. Exempelvis kanske barnet sagt att flera tillfällen inträffade "i våras", och då får man ange något tidsintervall för att kunna jobba vidare därifrån. Man kanske inte kan fastställa någon dag exakt, och därför får man ange flera brott med samma tidsintervall, men det ska som utgångspunkt vara flera punkter eftersom varje punkt måste bevisas var för sig, och inte som en helhet, vilket är för rättssäkerhetens och oskyldighetpresumtionens skull. Det är alltså inte fel att göra så här, men formuleringen får inte vara alltför vag, utan den misstänkte måste kunna försvara sig mot de konkreta påståendena, så det måste finnas någon åtskillnad mellan anklagelserna vid förhör och åtal. Men vanligen godtar domstolen ett tidsintervall på detta sätt, så länge åklagaren ändå kan skilja tillfällena åt.

Hoppas du fått någon vägledning i dina frågor, annars är du välkommen att återkomma till oss!

Vänligen,

Sara PedersenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?