Tidsfrist gällande äktenskapsförord

FRÅGA
Hur länge gäller ett äktenskapsförord efter man har skilt sig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Äktenskapsförordet har först och främst verkan av ett avtal mellan makar som reglerar vilken egendom som tillfaller vem vid en eventuell framtida skilsmässa. Äktenskapsförord får således betydelse först när det blir aktuellt med bodelning mellan makarna.

Bodelningen ska enligt 9 kap. 4 § äktenskapsbalken ske när ett äktenskap upplöses, vilket sker när tingsrättens dom om äktenskapsskillnad vinner laga kraft. Det kan emellertid under vissa omständigheter även förrättas under äktenskapet, eller under tiden målet i tingsrätten pågår om en make begär det.

Äktenskapsförordet gäller således fram tills dess att bodelningen har förrättats. I lagen står det endast att bodelning "ska förrättas när äktenskapet upplöses". Det finns ingen sista dag för när en bodelning ska ske. Detta innebär att en bodelning mellan makar kan ske flera år efter det att äktenskapet faktiskt upplöstes. Då äktenskapsförordet är ett avtal som reglerar vilken egendom som ska vara enskild egendom vid bodelning, gäller detta avtal fram tills dess att bodelningen förrättats.

Martin Persson Thurén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1157)
2020-10-22 Påverkar ett äktenskapsförord arvsfördelningen?
2020-10-20 Återkallelse av äktenskapsförord
2020-10-13 Vad är viktigt att tänka på vid (totalt) äktenskapsförord och hur fördelas samägd fastighet?
2020-10-11 Vad behöver jag ha med mig när jag gifter mig i Turkiet?

Alla besvarade frågor (85294)